Thư mời lễ tiểu tường Sư chú Hiền Niệm và tham dự khoá tu “Phước Huệ tháng 10 tại chùa Phước Long

Tác giả: Phước Long

KHOÁ TU MỘT NGÀY “PHƯỚC HUỆ” MÙNG 07 THÁNG 10 ÂM LỊCH – VÀ LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ SA DI HIỀN NIỆM

Tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

———o0o———
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử, thiện tín gần xa.

Đức Phật dạy: “Này Xá Lợi Phất! Ta từ khi thành Phật cho đến ngày nay, đã từng dùng các loại nhận duyên, các loại thí dụ, trình bày giáo pháp rộng rãi bằng ngôn ngữ, sử dụng vô số phương tiện để dẫn đạo chúng sanh, khiến họ xa lìa mọi vướng mắc”.

Để sách tấn tứ chúng tiến tu đạo nghiệp, Chùa Phước Long tiếp tục mở khoá tu “Phước Huệ” và cũng là ngày lễ Tiểu tường cố Sa di Hiền Niệm.

Địa điểm: Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Chương trình như sau:

Ngày 21 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 07/10/Canh Tý), Phật lịch 2564:

– 07h00 am : Phật tử vân tập

– 07h30 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật

– 08h00 am : Thời khoá 01:

+ Tụng kinh A Di Đà và niệm Phật

– 09h30 am : Thời khoá 02:

+ Lễ cúng ngọ và kỳ siêu Tiểu tường cố Sa di Hiền Niệm

– 10h45 am : Thọ trai

– 12h00 am : Chỉ tịnh

– 01h45 pm : Báo thức

– 02h00 pm : Thời khoá 03:

+ Tụng kinh A Di Đà và cúng thí thực

– 03h30 pm : Hoàn mãn.

Bổn tự kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm chứng minh, và kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự và hộ niệm.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát.

TM. Bổn tự

Đại đức Thích Nhựt Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *