Chiều cảm xúc

Tác giả: Phương Nhã Ka

Trong cuộc sống có nhiều chiều cảm xúc
Có chiều nào thỏa sức giống ba mươi*
Kẻ về nhà người ở lại rối bời
Không đốt lửa mà lòng đang cháy lửa.

Chiều ba mươi có người vui một nửa
Chưa đến nhà nằm lại giữa đường đi
Chuyến xe buồn nhồi nhét, cháy còn chi
Hồn theo vía người thẩn thờ ngồi đó.

Chiều ba mươi nhiều mảnh đời khốn khó
Cố gồng mình để có được mùa Xuân
Như con thoi tất tả cả trăm lần
Giao thời đến nhũn người không dậy nổi.
….
Chiều ba mươi Tết chiều không có lỗi
Cảm xúc nhiều hối hả đến cuồng quay
Sang mồng một chìa những cái bắt tay
Trên miệng nở câu chúc chào đon đả.

Trên miệng nở câu “chúc mừng năm mới”.

Chú thích:
*Chiều 30 Tết cổ truyền VN.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *