Chùa Phước Long, Bình Định: Từ thiện cứu trợ nạn dịch Covid-19

Tác giả: Tin: Hội từ thiện chùa Phước Long, ảnh: Hiền Nguyên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thế giới vừa trải qua một cơn đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều người đau thương, kéo theo nền kinh tế sụt giảm, mang đến nhiều hậu họa. Những bà con trong đời sống bình thường đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi thực hiện lệnh cách ly, không được ra ngoài lao động.

Với tinh thần từ bi trong đạo Phật, cùng với hưởng ứng kỉ niệm ngày đức Phật đản sanh, và tinh thần của người con Phật “Lá lành đùm lá rách” quý Phật tử gần xa đã hưởng ứng lời kêu gọi của thầy Trụ trì Chùa Phước Long, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định cùng nhau phát tâm từ thiện phát gạo hỗ trợ trong mùa dịch Covid-19 trên 200 phần.

Thay mặt cho bà con nhận quà, Hội từ thiện Phước Long kính gửi lời cảm ơn và cầu chúc quý Phật tử cùng gia đình cát bảo bình an. Nguyện đem công đức này, hồi hướng khắp pháp giới, chúng sanh được an lạc, vượt qua cơn đại dịch, cát tường như ý.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bình Định, ngày 25/04/2020 – Phật lịch 2564
Trân trọng

Hội từ thiện chùa Phước Long

Hình ảnh buổi phát quà từ thiện dịch Covid-19:

Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19
Chùa Phước Long, Bình Định cứu trợ nạn dịch Covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.