Chùa Bình Quang, Tây Sơn, Bình Định: Tặng bánh mì ngày Rằm cho bà con dân làng

Tác giả: Tin, ảnh: Hiền Đăng

NIỀM VUI NGÀY RẰM THÁNG 11 – BÁNH MÌ TẶNG BÀ CON

Ngày Rằm tháng 11 năm Quý Mão (nhằm ngày 27/12/2023), Phật lịch 2567 – Chùa Bình Quang, Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định tặng trên 200 bánh mì “0 đồng” cho các em học sinh và bà con vùng quê!

Lời Đức Phật dạy:

Bố thí là một pháp hành mà khi thực hiện, chúng ta tu tập luôn cả các pháp hành khác nhằm hướng đến mục đích trau dồi tâm giải thoát và tuệ giải thoát, bên cạnh việc trang nghiêm phước báo tự thân.

Phước báo giúp chúng sinh nuôi lớn căn lành, tăng trưởng thiện duyên, gặp nhiều điều kiện tốt đẹp, thuận lợi cho đời sống cũng như trong tu tập và hành đạo.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.🙏

Chùa Bình Quang, Tây Sơn, Bình Định
Phóng sinh
Phật tử chuẩn bị bánh mì
Hoan hỷ làm phước
Bà con đến chùa
Hoan hỷ
Ấm lòng
Chia sẻ niềm vui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *