Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang: Kính mời tham dự khoá lễ Ngũ Bách Danh – Vía đức Quán Âm Bồ Tát

Tác giả: Ban thông tin Tây Thiên

🙏THÔNG BÁO: LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tại chùa Tây Thiên, 104/5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang.🙏

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Mười hai nguyện lớn Quan Âm,

Phát tâm vào đời để độ chúng sinh.

Lòng thành tín nữ, thiện nam,

Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.

Quan Âm xem xét, lắng nghe,

Cứu người chìm nổi lênh đênh sông dài.

Hãy mau niệm Đức Quán Âm,

Tai qua nạn khỏi, hiểm nguy không còn.

Chùa Tây Thiên tổ chức lễ Ngũ Bách Danh – Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát; Bổn tự kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, và kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.

Địa chỉ: Chùa Tây Thiên, 104/5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang.

Chương trình:

👉Ngày 04 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 19/9/Canh Tý), Phật lịch 2564:

– 07h00 am : Phật tử vân tập
– 07h30 am : Khai mạc khóa lễ – khai kinh bạch Phật
– 08h00 am : Thời khoá 01:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Lạy 150 danh hiệu Đức Quán Thế Âm và niệm Phật
– 09h30 am : Thời khoá 02:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Lạy 150 danh hiệu Đức Quán Thế Âm và niệm Phật
– 10h45 am : Cúng quá đường và thọ trai
– 12h00 am : Chỉ tịnh
– 01h45 pm : Báo thức
– 02h00 pm : Thời khoá 03:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Lạy 200 danh hiệu Đức Quán Thế Âm và niệm Phật
– 03h30 pm : Hoàn mãn.

Bổn tự kính chúc quý vị vô lượng an lạc, Bồ đề tâm tăng trưởng.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát.

Bổn tự kính mời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.