Chùm ảnh khoá tu “Thất nhật an cư kiết hạ” tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Sông Côn, ảnh Hiền Nguyên

Tây Sơn, Bình Định – Sáng ngày 14 / 6 / 2019 (nhằm ngày 12 / 5 / Kỷ Hợi) Bổn tự chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định trang nghiêm khai khoá “Thất nhật An cư kiết hạ” từ ngày 14 – 20 / 6 / 2019 nhằm sách tấn Tăng chúng nghiêm trì tinh chuyên Giới – Định – Tuệ, thúc liễm thân tâm tiến tu đạo nghiệp.

Đặc biệt trong mùa hè năm nay, chư Tăng các chùa phụ cận đã kết hợp tổ chức “thất thất an cư” từ Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa – Sài gòn, tạo điều kiện giao lưu học hỏi trong tinh thần lục hòa giữ các tự viện.

Nguyện đem công đức tu tập này “thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh”.

Một số hình ảnh ghi nhận được từ khóa an cư tại chùa Phước Long, Bình Định:

Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Đại chúng chuẩn bị vào tỉnh Phú Yên an cư kiết hạ
Đại chúng chuẩn bị vào tỉnh Phú Yên an cư kiết hạ
Đại chúng chuẩn bị vào tỉnh Phú Yên an cư kiết hạ
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Mùa an cư kiết hạ 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *