Chùm ảnh Tết cổ truyền – xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Dòng Sông, ảnh Hiền Nguyên

Bình Định – Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi (2019), đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt, chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định đã diễn ra nhiều chương trình như: Vui xuân, khóa tu dành cho học sinh – sinh viên, và lễ thế phát xuất gia, rút thăm trúng lộc may mắn đầu năm, v.v… 

BBT đăng tải chùm ảnh các hoạt động diễn ra tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùm ảnh sinh hoạt xuân Kỷ Hợi 2019 chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Chùm ảnh sinh hoạt xuân Kỷ Hợi 2019 chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Chùm ảnh sinh hoạt xuân Kỷ Hợi 2019 chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ thế phát xuất gia đầu xuân 2019
Lễ thế phát xuất gia đầu xuân 2019
Lễ thế phát xuất gia đầu xuân 2019
Lễ thế phát xuất gia đầu xuân 2019
Pháp hội
Cung tiến lịch đại Tổ sư và chư hương linh
Pháp thoại đầu năm của thầy Nhựt Lâm
Nhiễu Phật
Pháp thoại đầu năm của thầy Nhựt Lâm
Vui xuân
Vui xuân
Vui xuân
Vui xuân
Vui xuân
Vui xuân
Vui xuân
Vui xuân
Chư tôn đức thăm xuân chùa Phước Long
Khóa tu học sinh – sinh viên
Khóa tu học sinh – sinh viên
Khóa tu học sinh – sinh viên
Khóa tu học sinh – sinh viên
Khóa tu học sinh – sinh viên
Khóa tu học sinh – sinh viên
Khóa tu học sinh – sinh viên
Khóa tu học sinh – sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *