Đại học Sakya Buddha tổ chức ra mắt Văn phòng và Đại nhạc hội Trái tim bậc Đại Giác tại Houston, Texas

Tác giả: Bồ đề Phật quốc

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

THƯ MỜI PHÁP HỘI VU LAN – 2023 TẠI HOUSTON, TEXAS

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý cận sự tri thức gần xa.

Pháp Hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2023 được Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tổ chức tại Houston, Texas với các nội dung đặc biệt như sau:

– Lạc thành Văn phòng Viện Phật học Bồ đề Phật quốc và Hành hương Thập tự để hồi hướng công đức siêu độ Thất tổ Cửu huyền.

+ Thời gian: 10:00 AM – 6:00 PM, ngày 9 tháng 9 năm 2023.

+ Địa chỉ: 4410 Belle Park Drive, Houston, Texas 77072.

– Công bố tuyển sinh lớp Sơ – Trung Đẳng Phật học và Đại nhạc hội chủ đề: TRÁI TIM BẬC ĐẠI GIÁC; đặc biệt với sự tham gia của MC Nam Lộc và các siêu sao ca sĩ Ngọc Hạ, Gia Huy, Nguyên Khang, Diễm Liên, Thiên Tôn, Quỳnh Vy. 

+ Thời gian: 03:00 PM – 9:00 PM, ngày 10 tháng 9 năm 2023.

+ Địa chỉ: Baby’s Club – 11107 Bellaire Blvd., Houston, TX. 77072.

Pháp hội này là một nỗ lực hoằng pháp phương xa của Viện Phật học nên rất cần sự phát tâm tinh tấn của đại chúng. Theo đó, chúng tôi tin rằng phước lành trong tự tâm của mỗi chúng ta nhất định cũng được tăng trưởng thù thắng.

Đại nhạc hội Trái tim bậc Đại Giác

Xin lưu ý: Quý Phật tử và quang khách ở xa 2 địa chỉ trên, có thể liên lạc điện thoại số (657) 408-9048 để được trợ giúp đỡ xe đưa đón và chỗ nghỉ ngơi.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương dành chút ít thời gian quang lâm tham dự.

Kính chúc quý vị thành tựu phước thọ an khang, hiếu tâm như ý.

Trân trọng.

Santa Ana, California, ngày 22 tháng 7 năm 2023

Thay mặt Ban Tổ Chức

Kính mời

Giám viện Thích Huyền Châu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *