Diêm Phù (04)

Tác giả: Phương Nhã Ka

Mơ…

Đêm mơ gặp Phật Thích Ca
Sáng ra lên điện hương hoa mỉm cười
Soi gương thấy mặt mình tươi
Hoá ra mới biết “con người” đang tu.

Tình thiên cổ

Gom gió bão đem cất vào đâu đó
Khi lòng buồn nhờ nó thổi bay xa
Một mai kia gặp nhau ở ngân hà
Ta với ngươi kết thành tình thiên cổ.

 

 

Hột dịt muối

Bôi tro trét trấu xấu không ta?
Tròn trĩnh đen thui vậy mới là
Phong cách thời nay sao sánh kip
Mẹ cha ruột thịt nhận không ra.

Phận Hoa

Hoa tàn hay nở cũng như nhau
Nở đẹp, tàn không… nhìn thật sâu
Hối tiếc làm chi nghe chặc lưỡi
Hương thơm ngửi mãi lại đau đầu.

Thấy ma

Đêm qua nằm ngủ thấy ma
Định rằng bắt giữ thay ta coi chùa
Van lơn lạy cụ con thua
Trường chay khó quá nên chưa sẵn sàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *