Diêm Phù (05)

Tác giả: Phương Nhã Ka

Sắp chết

Xác thân bệ rạc, đầu theo sau
Các khớp khô rang, mắt hõm sâu
Mới nói liền quên, lưỡi thụt ngắn
Biết còn sống được khoảng bao lâu?

Nghiệp

Nghiệp đã định không còn than với vãn
Chỉ mong sao thoát xác thật nhẹ nhàng
Nếu không thì thần thức sẽ đi hoang
Không còn kịp nhận ra cõi Niết bàn.

Đau đầu

Những cơn đau như búa bổ vào đầu
Cả chiều nay cho đến tận đêm thâu
Nếu có chết đừng để đầu tôi xấu
Óc còn nguyên để nhớ câu nguyện cầu.

Biệt tăm

Đã đến một lần rồi biệt tăm
Khoảng đâu trên dưới cũng mười năm
Hôm nay ghé lại trụ trì mất
Cảnh cũ người xưa chẳng nói năng.

À ra thế!

Nghe tin sắp chết phải không?
Thế à! Có lẽ trong vòng năm nay
Nghe tin trúng quả nặng tay
Thế à! Cũng đủ ngất ngây vài đời
Nghe tin đã gặp phải thời?
Thế à ra thế cười người nghe tin.

Im ắng

Sáng nay im ắng lạ thường
Trận mưa chiều trước rửa đường sạch trơn
Khí trời trong ngủ nhiều hơn
Một người dậy sớm thỏa cơn nghiện trà.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *