Điếu văn kính dâng cố Hòa thượng Thích Minh Châu

Tác giả: Học trò cũ của cố Hòa thượng

Thành Kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư!

Hỡi ôi!…

Một Long Tượng vừa ngã

Một đại thọ vừa xiên

Ngọc Minh Châu tắt lịm

Người trở về Tây Thiên.

Thiền Thất chơ vơ trang sách đợi

Án Linh leo lét khói nhang mờ

Âm Dương biền biệt tim se thắt

Mất còn ảo não lệ chia phôi

Nhớ Linh xưa:

Xuất thân từ vọng tộc

Ứng hiện nhà họ Đinh

Nếp Nho phong gia giáo

Dòng Tiến Sỹ hiển vinh.

Đủ nhân duyên, Ngài sinh năm Mậu Ngọ

Tại Quảng Nam, nơi làng xã Kim Thành

Cội nguồn xưa, Nghệ An là nguyên quán

Vùng địa linh, huyện Nghi Lộc, Nghi Long,…

Quý hóa thay:

Vốn con nhà khoa bảng

Cần mẫn với thông minh

Ngày tháng càng tỏa rạng

Lưu dấu suốt hành trình.

Đỗ Cao Đẳng Tiểu Học Đông Dương

Đậu Tú Tài Toàn Phần Khải Định

Bổ Thư Ký Khâm Sứ Thừa Thiên

Buông danh lợi, Ngài tu nhơn học Phật.

Rồi từ đó:

Chánh Thư Ký Hội An Nam Phật Học

Sáng lập viên Đức Dục Phật Học Đoàn

Ban Hướng Đạo gia đình Phật Hóa Phổ

Biên Tập Viên cho Tạp Chí Viên Âm.

Pháp ngân vang thời chấn hưng Phật Giáo

Thanh Thiếu Niên đồng quy hướng Phật Đà

Khéo tổ chức nên gia đình Phật tử

Âm nhiệm mầu, hương giải thoát lan xa.

Sau mười năm Ngài dấn thân mải miết

Chí xuất trần vừa hội đủ nhân duyên

Ngài thọ giáo cùng Cao Tăng Tịnh Khiết

Chùa Tường Vân, xin nương náu cửa Thiền.

Làm chú điệu, sớm hôm lo chấp tác

Làm giảng sư hóa Đạo lớp hữu duyên

Giới Định Huệ trau thân, tu giải thoát

Tiếp quần mê, Người lái Bát Nhã Thuyền.

Nhập dòng Thánh:

Năm bốn chín (1949) khi đủ đầy công đức

Ngài đăng đàn thọ Cụ Túc, Sa Môn

Huý Tâm Trí, hiệu Minh Châu tỏa sáng

Trí và Tâm, tài với đức vẹn toàn.

Ngài diễn giảng bao Đạo Tràng, chùa Hội

Ánh Đạo Vàng soi bước kẻ lầm mê

Làm Đại biểu Phật Giáo Hội năm mốt (1951)

Xây dựng nên trường Trung Học Bồ Đề.

Là học giả chuyên nghiên tầm Kinh Điển

Phát hiện ra nhiều thiếu thốn, sót sai

Mỗi dịch giả tự ý mình suy diễn

Khiến nhiều nơi lệch lạc ý Như Lai.

Đường xuất dương:

Trước cảnh đó Ngài lên dường du học

Để vững vàng ngôn ngữ Phật thuở nào

Dịch Kinh Sách cho mọi người chuyên đọc

Tạng Việt Kinh cho hiện tại, mai sau.

Đến Tích Lan học Pali, Anh ngữ

Năm năm lăm (1955), tốt nghiệp hiệu Pháp Sư

Ngài tiếp đến Na Lan Đà Kinh sử

Chính nơi này xán lạn ngọc Minh Châu.

Ngài thủ khoa khi học xong Cao Học

Lại đỗ đầu khóa Tiến Sỹ của Trường

Tổng Thống Ấn đến trao Ngài phần thưởng

Một danh Tăng gốc việt toả ngát hương.

Năm sáu hai (1962) Na Lan Đà đãi sĩ

Khẩn khoản mời Ngài dạy lại cho Trường

Ngài viết sách, tự học thêm thật kỹ

Trước khi về làm việc chốn quê hương.

Thắp đuốc Tuệ:

Năm sáu tư (1964), về Việt Nam dạy học

Viện Đại Học Vạn Hạnh được hình thành

Ngài vai trò Viện Trưởng thật xứng danh

Tổng Vụ Trưởng, Vụ Văn Hóa, giáo dục.

Bao chuẩn bị cùng bao nhiêu lý tưởng

Như Phượng Hoàng được vỗ cánh bay cao

Nền giáo dục, Ngài xây theo chiều hướng

Tuệ, Đức, Tâm đồng phát triển hài hoà.

Dù lịch sử thăng trầm, bao thể chế

Ngài vẫn lo giáo dục, dịch sách Kinh

Viện nghiên cứu chính do Ngài sáng lập

Tằm nhả tơ, mài miệt suốt hành trình.

Ngài kiến nghị giảng Pháp thêm chủ nhật

Cho Thiện Nam, Tín Nữ thấm nhuần thêm

Kể từ đó khắp Đạo Tràng, cửa Phật

Nhiều thiện duyên, vang vọng Pháp âm rền.

Nới vòng tay:

Ngài bôn ba đi khắp nơi Đại Hội

Từ liên Tôn đến Đạo Đức, Hòa Bình

Cùng thảo luận và đồng lên tiếng nói

Cho an bình, thịnh vượng khắp nhân sinh.

Năm Bộ Kinh được dịch ra Tiếng Việt

Pháp cú cùng Phật Tự Thuyết chép biên

Kinh Bổn Sanh, Kệ Trưởng Lão Tăng – Ni

Thắng Pháp Yếu, Ngài kết thành Tập luận.

Hai sáu (26) sách chính do Ngài sáng tác

Chữ chữ đều hiển thị ý Như Lai

Đời hiếm có bậc đa văn, quảng bác

Hiến dâng đời đồ sộ một gia tài.

Người ra đi:

Duyên trần mãn, Người thâu thần thị tịch

Năm Nhâm Thìn, tháng Bảy, tiết trăng tròn

Như sét đánh, khắp địa cầu rúng động

Bao buồn thương, lòng tiếc nuối, héo hon.

Học trò Ngài, con số lên hàng vạn

Sách của Ngài như Kinh tụng hàng ngày

Ngài tận tuỵ cả cuộc đời khai sáng

Gương Cao Tăng, đương đại khó ai tày?

Tấc lòng son:

Duyên tri ngộ, hầu cận Ngài thọ giáo

Quả thật là Vạn Hạnh của đời con

Chúng con nguyện khắc sâu lời chỉ bảo

Tiếp chí Ngài, quyết một dạ sắt son.

Con phương xa, giờ thiêng liêng ly biệt

Hướng về quê, ngậm lệ tiễn Giác Linh

Hình ảnh Người sống trong con tha thiết

Là hành trang suốt vạn nẻo hành trình.

Thân tứ đại trả về cho tứ đại

Lẽ vô thường đâu chừa bỏ riêng ai?

Người ra đi nhưng Người còn sống mãi

Soi khách trần về nẻo giác, Như Lai.

Ngọc Minh Châu, chính Phật tâm sáng chói

Tâm Trí cao làm tốt Đạo đẹp Đời

Viên Dung đức, Vạn Hạnh hương thơm ngát

Tường Vân từ che mát khắp muôn phương.

Nam mô tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập tam thế, Tường Vân Tổ đình Trú trì, Vạn Hạnh Thiền viện khai sơn, Vạn Hạnh Đại Học Hiệu Trưởng, húy thượng Tâm hạ Trí, tự Minh Châu, hiệu Viên Dung, Trưởng Lão Hòa thượng Ân Sư Giác linh thùy từ chứng giám.

Ngày 5 tháng 9 năm 2012.

Thành kính khể thủ

Học trò cũ Học Viện Phật Giáo Vạn Hạnh:

Thích Đức Niệm (Montreal), Thích Minh Đức (Connecticut),

Thích Hạnh Đức (Minesota), Thích Minh Tuệ (Cali),

Minh Huệ, TN. Giới Hương, TN. Huệ Thiện, TN. Tuệ Từ (Cali)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *