Đường tôi đi

Tác giả: Phương Nhã Ka

Đường tôi đi gập ghềnh hoa sỏi đá 
Mỗi bước chân in dấu cả buồn thương 
Kẻ cô đơn độc bộ giữa đêm trường 
Thân chạm ngõ miền cô liêu tịch vắng. 

Tâm mỏi mòn đùa vui cùng đêm trắng 
Mắt quầng thâm xương thịt lại giận nhau 
Lớp da màu nhăn nhó thấy mà đau 
Tay run rẩy đôi chân sầu loạng choạng. 

Đường tôi đi chia làm bao nhiêu quãng? 
Cung niềm vui còn khoảng cỡ bao xa? 
Ở nơi đâu gọi là chốn quê nhà? 
Hay chỉ là “hóa thành” cho lữ khách?

Đường tôi đi chỉ một mình duy nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.