Gặp nhau cuối tuần: Đạo tình thầy trò

Tác giả: Phước Long

Gặp mặt cuối tuần: ĐẠO TÌNH THẦY TRÒ-NUÔI DƯỠNG TÌNH HUYNH ĐỆ.

Hôm nay 03/4/2022 – Phật lịch 2566 như thường lệ, vào mỗi cuối tuần, Tăng chúng nhóm họp để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm tu tập trong tuần vừa qua.

Đầu tiên là huấn từ của Sư Phụ:

“Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá?”.
(Niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát na, chuyển hơi thở đã là đời sau, sao lại an nhiên để ngày tháng trôi suông vô ích?)
(Qui Sơn cảnh sách).

Chúng ta chẳng khác nào kẻ đi biển bị chìm thuyền, vớ được gốc cây mục, nương theo nó để vào bờ. Nếu nghĩ rằng nhờ gốc cây này mà mình khỏi chết chìm, rồi ôm gốc cây giữ nó mãi, đó là quan niệm sai lầm. Đạo Phật không có quan niệm đặt nặng thọ mạng dài ngắn, mà chỉ biết ngày nay có thân, phải biết lợi dụng nó tiến tu cầu giải thoát. Tăng sĩ trẻ cần nuôi dưỡng ý chí, nghị lực để vượt qua sóng gió của tài vật thế gian. Có như vậy mới giữ được chiếc áo, giữ được đạo.

Kế đến là lời chia sẻ của những sư huynh, sư đệ, từng người từng người một nêu lên những câu chuyện, những quan điểm của mình trong quá trình tu học.

Mỗi tuần họp chúng, là mỗi lần chúng con được đúc kết thêm kinh nghiệm tu tập sâu sắc, tăng thêm tư lương trên bước đường tu học của mình.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chùa Tây Thiên – Tp. Nha Trang
Thầy trò gặp nhau cuối tuần
Chia sẻ tu học
Sách tấn
Hoan hỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *