Kính tiếc báo tin: Đức trưởng lão Hoà thượng đạo hiệu Thích Thiện Hải – viện chủ Chùa Tân An, Gia Lai tân viên tịch

Tác giả: Chánh Đẳng

KÍNH BÁO TIN
Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.🙏

Chúng con vô cùng kính tiếc tin:
Đức trưởng lão Hoà thượng đạo hiệu Thích Thiện Hải – viện chủ chùa Tân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã thuận thế viên tịch tại bản tự.

Trụ thế: 86 năm
Hạ lạp: 65 mùa sen

Đức trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Hải
Chương trình lễ tang

👉Lễ nhập kim quan: 14h00, ngày 26/12/2023 (nhằm ngày 14/11/Quý Mão), Phật lịch 2567
👉Lễ nhập tháp: 10h00, ngày 28/12/2023 (nhằm ngày 16/11/Quý Mão), Phật lịch 2567

Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn, tứ thập nhị thế, Nguyên Thiều pháp phái, Thập Tháp Môn Hạ, Tân An đường thượng, huý thượng NHƯ hạ THÂM, tự THIỆN HẢI, hiệu ẤN TRỪNG Hoà Thượng giác linh tân viên tịch.🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *