Kính mời tham dự: Khóa lễ ngũ bách danh ngày mùng 7/6 âm lịch tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long

Kính mời tham dự: KHOÁ LỄ NGŨ BÁCH DANH🙏 ngày tu “PHƯỚC HUỆ” mùng 07 tháng 6 âm lịch.

Địa điểm: Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Thời gian: 24/7/2023 (nhằm ngày 7/6/Quý Mão), Phật lịch 2567.

——

Hàng tháng vào ngày mùng 7, quý Phật tử và thiện tín xa gần cùng nhau về chùa Phước Long tham dự ngày tu Phước Huệ “Lễ lạy ngũ bách danh – Quán Thế Âm Bồ tát”, đây là khóa lễ chuyên hành trì 500 danh hiệu Đức Bồ tát Quá Thế Âm.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh,

Bổn tự kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.

Lời đức Phật dạy:

“Có năm pháp, có thể làm cho đen tối, có thể làm cho không mắt, có thể làm cho không trí, có thể làm cho sút giảm trí tuệ, chẳng phải minh, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển hướng Niết-bàn. Những gì là năm? Đó là tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi. Như vậy, năm pháp này có thể làm cho đen tối, có thể làm cho không mắt, có thể làm cho không trí, chẳng phải minh, chẳng phải chánh giác, chẳng chuyển hướng Niết-bàn.

“Nếu có bảy Giác chi, thì có thể làm ánh sáng lớn, có thể làm con mắt, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn. Những gì là bảy? Đó là Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Khinh an giác chi, Hỷ giác chi, Định giác chi, Xả giác chi, làm ánh sáng lớn, có thể làm con mắt, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn.”

(Kinh Tạp A Hàm, Kinh 706: Cái)

Tượng Bồ tát Quán Âm tại chùa Phước Long, Bình Định

CHƯƠNG TRÌNH:

👉 Ngày 24 tháng 7 năm 2023 (nhằm ngày 07/6/Quý Mão), Phật lịch 2567:

– 07h00 am : Phật tử vân tập

– 07h30 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật

– 08h00 am : Thời khoá 01:

+ Trì chú Đại Bi và lạy 200 lạy ngũ bách danh

– 09h30 am : Thời khoá 02:

+ Trì chú Đại Bi và lạy 150 lạy ngũ bách danh

– 10h45 am : Thọ trai

– 12h00 am : Chỉ tịnh

– 01h45 pm : Báo thức

– 02h00 pm : Thời khoá 03:

+ Trì chú Đại Bi và lạy 150 lạy ngũ bách danh

– 03h30 pm : Thuyết pháp:

+ Đề tài: HỌC HẠNH QUÁN ÂM BỒ TÁT

+ Giảng sư: Thầy Thích Nhựt Lâm

– 04h30 pm : Dược thực

– 05h00 pm : Hoàn mãn.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát.

Chùa Phước Long, Bình Định, ngày 18/7/2023.

Bổn tự kính thông báo.

Đại đức Thích Tấn Thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *