Kính mời dự lễ tắm Phật và kính mừng Phật đản năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Ban điều hành

LỄ TẮM PHẬT và KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 tại chùa Phước Long

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Ba nghìn thế giới lễ Như Lai.

Vào lúc 19h00 ngày 9/4/Tân Sửu (nhằm ngày 20/5/2021) chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định trang nghiêm cử hành lễ tắm Phật và cúng dường lễ kính mừng Phật đản, Phật lịch 2565, Dương lịch 2021.

Chương trình:
– Lễ khai mạc
– Nghi thức Phật đản và cúng dường tứ sự
– Lễ tắm Phật
– Hoàn mãn.

Chúng con kính thỉnh chư tôn đức chứng minh,
Bổn tự kính mời quý Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa về tham dự lễ.

Nguyện đem công đức cúng dường và tắm Phật trong lễ Phật đản này, nguyện chúng con đời đời kiếp kiếp gặp được Tam bảo, Chánh tín tu tập, Bồ đề tâm tăng trưởng, sớm thanh Phật quả. Nguyện cầu thế giới hoà bình, chúng sanh giải bớt xung đột, hận thù, sớm thắp sáng tuệ giác, nuôi dưỡng từ bi, Phật hoá gia đình.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

TM. Bổn tự 

Trân trọng kính mời 

Đại đức Nhựt Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *