Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long, ảnh Hiền Tuệ

Bảng tin: LỄ HUÝ KỴ TỔ TRÍ DIỆU lần 40 tại chùa Phước Long, Bình Định (27/52021)

Sáng ngày 16/ 4 năm Tân Sửu, (tức ngày 27/5/2021), hàng Tứ chúng chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định thành kính tổ chức lễ Húy nhật thường niên lần thứ 40 Tổ sư Trí Diệu.

Để tri ân bậc tôn sư suốt một đời vì tiền đồ của đạo pháp và sự nghiệp tiếp dẫn hậu lai. Chúng con cùng nhau hồi tưởng và tinh tấn nôi theo công hạnh, đạo nghiệp của một bậc chân tu, mang công hạnh của bậc Bồ tát Đại sĩ đi vào đời ngũ trược.

Hòa thượng Thích Trí Diệu sinh thời ngài là bậc văn võ song toàn, uyên thâm giáo điển. Trên thì cung kính bậc trưởng thượng, dưới thì tinh thần bao dung, tha thứ và hy sinh chịu mọi thiệt thòi về mình để quynh đệ được an vui tu tập.

Ngài đã vượt lên bao khó khăn, thị phi trong thiên hạ, thực hành mật hạnh, đặc biệt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ngài mà Hòa thượng Thích Kế Châu đã trở thành bậc anh tài trong ngôi nhà Phật pháp.

Đối với việc ứng phó đạo tràng, ngài đã dùng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo để dìu dắt nhiều thế hệ từ trí thức đến người thiển trí vào cửa Không môn.

Ngài cũng là bậc tinh thông về võ thuật, chúng tôi được nghe nhiều vị lớn tuổi trong làng kể lại rằng: Khi kẻ trộm vào sân chùa, ngài liền nhảy vọt lên mái chùa mà quan sát và đặc biệt là võ sư Hồ Ngạnh cũng phải kính nể ngài…

Nhằm đền đáp công ơn giáo dưỡng của Hoà thượng Bổn sư bậc Tôn sư, năm 1966 ngài tổ chức Đại lễ rước Long vị của Quốc sư Phước Huệ từ Tổ đình Thập Tháp về tôn thờ tại Chùa Phước Long, Bình Định.

Với hình ảnh giản dị, hài hòa, ngài đã hướng dẫn bao lớp người bỏ tà quy chánh, trở về chơn tâm thanh tịnh.

Ngài du hành 66 năm trong cõi Ta bà với 53 năm an trú trong ngôi nhà Phật pháp để làm lợi lạc quần sanh. Duyên thời đã mãn, ngài gọi tứ chúng và dặn bảo: “Chỉ có đạo pháp trường tồn thì chúng sanh mới hạnh phúc”. Ngài xả báo thân vào lúc 20h10 ngày 17/4 năm Nhâm Tuất (1982) để lại niềm thương tiếc vô hạn trong hàng Tăng Ni, tín đồ Phật giáo.

NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP NHỨT THẾ, SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH – NGUYÊN THIỀU PHÁP PHÁI, PHƯỚC LONG TỰ ĐỆ NHẤT TRÚ TRÌ CỐ HÒA THƯỢNG thượng KHÔNG hạ VÂN hiệu TRÍ DIỆU GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG MINH.

Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại Chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại Chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ kỵ Tổ Trí Diệu năm 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.