Kính mời tham dự: Khoá tu một ngày Phước Huệ mùng 7 tháng 2 nhuận năm Quý Mão (2023)

Tác giả: Phước Long

🍁Chùa Phước Long kính mời tham dự: KHOÁ TU MỘT NGÀY PHƯỚC HUỆ🍁

Thời gian: Ngày 07 / 2 nhuận / Quý Mão (nhằm ngày 28/3/2023) – Phật lịch 2566
Địa điểm: Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

——————

Vua Pasenadi nước Kosala bạch Đức Thế Tôn:

Có bao nhiêu loại pháp, bạch đức Thế Tôn, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy?

Thưa Ðại vương có ba loại pháp khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy.

Thế nào là ba?

– Tham pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy.

– Sân pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an trú cho người ấy.

– Si pháp, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy.

Ba pháp ấy, thưa Ðại vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy.

Tham, sân, si ba pháp,
Là ác tâm cho người,
Chúng di hại tự ngã,
Chúng tác thành tự ngã,
Như vỏ và lõi cây,
Tự tác thành trái cây.
(Kinh Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Thiên Có Kệ, Chương III – Tương Ưng Kosala).

Chùa Phước Long, Bình Định

Chùa Phước Long tổ chức khóa tu “Một ngày Phước Huệ”; bổn tự kính mời quý Phật tử, thiện nam, tín nữ gần xa có hoàn hỷ về chùa tham dự, nguyện tu tập để chuyển hóa thân tâm, thiện căn tăng trưởng; thế giới hòa bình.

👉CHƯƠNG TRÌNH:

Ngày 07 / 2 nhuận / Quý Mão (nhằm ngày 28/3/2023), Phật lịch 2566:

– 07h30 am : Phật tử vân tập
– 08h00 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật
– 08h30 am : Thời khoá 01:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Tụng Từ bi thủy sám và niệm Phật
– 09h30 am : Thời khoá 02:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Tụng Từ bi thủy sám và niệm Phật
– 10h30 am : Thọ trai
– 12h00 am : Chỉ tịnh
– 01h45 pm : Báo thức
– 02h00 pm : Thời khoá 03:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Tụng Từ bi thủy sám và niệm Phật
– 03h15 pm : Thính pháp:

+ Đề tài: Bốn pháp cần phát huy để xây dựng đời sống an lạc
+ Giảng sư: Đại đức Thích Hiền Đăng

– 04h15 pm : Dược thực
– 04h45 pm : Hoàn mãn

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, và Bổn tự kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.
Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát.
TM. Bổn tự kính mời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *