Kính mừng đại lễ Đức Phật thành đạo (2567) – khóa lễ Ngũ bách danh

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh: Hiền Nguyên, Hiền Giác

NGÀY TU PHƯỚC HUỆ mùng 7 âm lịch hàng tháng – KHOÁ LỄ NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT và KHÁNH VÍA ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO (mùng 8/Chạp) – Phật lịch 2567 – Dương lịch 2024

🍀 Lạy 500 danh hiệu Đức Quán Thế Âm;
🍀 Cúng quá đường;
🍀 Pháp thoại – Đại đức Thích Nhựt Lâm giảng.

Thuốc thang cứu cấp cho đời,
Áo cơm cứu giúp cho người bần dân.
Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,
An vui thực hiện trong vòng trầm luân.

👉 Ngày 17 tháng 1 năm 2024 (nhằm ngày 7/Chạp/Quý Mão), Phật lịch 2567 – Bốn chúng đệ tử đối trước Tam bảo cúng dường ngày khánh vía đức Phật thành đạo và tu tập thời khoá ngày tu Phước Huệ “Lễ lạy Ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ tát” tại Chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định).

Nhất tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ Đề hàng phục ma quân, Khi sao mai tỏ thành bực Chánh giác, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hình ảnh khóa tu ngày Phước Huệ:

Chùa Phước Long – Tây Sơn, Bình Định
Ban cung nghinh thỉnh sư thuyết pháp
Quang lâm đạo tràng
Đạo tràng
Thính chúng
Giảng pháp
Thính chúng
Đạo tràng
Đạo tràng
Trì chú Đại bi
Đạo tràng
Lễ ngũ bách danh
Lễ ngũ bách danh
Cúng quá đường
Cúng quá đường
Thọ trai
Thọ trai
Trai soạn
Lễ Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *