Thư mời: Khoá lễ kỳ siêu Tam thất mẹ Hoà thượng Thích Viên Tánh, Thích Viên Hoa tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Nhựt Lâm

THƯ MỜI DỰ LỄ KỲ SIÊU TRAI TĂNG
Tam thất hương linh mẹ nhị vị Hoà thượng Thích Viên Tánh, Hoà thượng Thích Viên Hoa,
Tại chùa Tây Thiên, 104/5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang.
Thời gian: Ngày 17 – 18 / 2 / Tân Sửu (nhằm ngày 29 – 30 / 3 / 2021), Phật lịch 2564.

******

Nam Mô Lạc bang giáo chủ Từ phụ A Di Đà Phật.

Kính bạch giác linh thầy!

Đệ tử chúng con được trượng thừa công đức của Thầy Tổ mà cùng nhau sách tấn tu hành, tiếp bước trên đường đạo. Rồi luật vô thường đến, thầy đã từ biệt chúng con quảy dép về Tây, để lại hàng đệ tử bơ vơ non dại và người mẹ hiền sớm tối chờ con “lá vàng thương khóc lá xanh”.

Kính bạch chư tôn thiền Tăng Ni,

Kính thư quý Phật tử xa gần!

Cách đây gần ba tuần lễ, chúng con một lần nữa lại ngậm ngùi đưa tiễn nhục thân của bà (mẹ sư phụ) trở về nơi bổn quốc.

Tổ Quy Sơn dạy rằng: Sinh ra ta tạo cho ta nên vóc hình ấy là công ơn của cha mẹ, còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu nhơn quả, giải thoát đó là công đức của Thầy Tổ, Bổn sư, giáo thọ A Xà Lê nên ơn tế độ một đời nên thân huệ mạng, rõ đạo màu trí huệ tâm khai. Công đức ấy sánh bằng non Thái và mãi mãi ngàn sau muôn kiếp khó đáp đền.

Ôi ! thật bao la ân đức của Thầy Tổ cũng nhờ Thầy Tổ mà chúng con:

“Thân giới phẩm đã nhượm màu Phật Pháp,

Áo cà sa thêm rạng vẻ phước điền”.

Hôm nay chúng con hôm nay muốn thay thầy, báo đáp thâm ân dưỡng dục của mẫu thân thầy trong muôn một.

Chúng con xin được phép đại lao cho giác linh Hòa thượng Bổn sư chúng con, thiết lễ trai diên và tịnh tài dâng lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, thứ cúng hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng Ni để hồi huớng công đức cầu siêu:

Hương linh Phật tử: Nguyễn Thị Hường
Pháp danh: Như Vạn
Nguyên sinh: Kỷ Mão
Hưởng thọ: 83 tuổi
Vãng sanh: 16h00, ngày 27/Giêng/Tân Sửu (nhằm ngày 10/3/2021) – mẫu thân của nhị vị Hoà thượng Thích Viên Tánh, Thích Viên Hoa, nương nhờ oai thần Tam bảo sớm được siêu sanh Phật quốc.

Bổn tự kính mời quý đạo hữu, Phật tử gần xa hoan hỷ về chùa hộ niệm và tụng kinh Địa tạng cầu siêu.

Hoà thượng Thích Viên Tánh và mẹ của ngài

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẦU SIÊU TAM THẤT

Ngày 29 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 17 / 2 / Tân Sửu):
– 07h30 am : Phật tử vân tập
– 08h00 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật
– 08h15 am : Thời khoá 01:
+ Thọ trì kinh Địa Tạng quyển 01 và niệm Phật
– 09h30 am : Thời khoá 02:
+ Thọ trì kinh Địa Tạng quyển 02 và niệm Phật
– 10h45 am : Thọ trai
– 12h00 am : Chỉ tịnh
– 01h45 pm : Báo thức
– 02h00 pm : Thời khoá 03:
+ Thọ trì kinh Địa Tạng quyển 03và niệm Phật
– 04h45 pm : Dược thực
– 06h30 pm : Thuyết pháp:
+ Đề tài: NHÂN LÀNH QUẢ THIỆN
+ Giảng sư: Sư cô Tánh Hoà

Ngày 30 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 18 / 2 / Tân Sửu):
– 07h30 am : Phật tử vân tập
– 09h00 am : Khai kinh bạch Phật cúng ngọ và tuyên sớ
– 09h45 am : Tiến thực kỳ siêu hương linh
– 10h30 am : Cúng dường trai tăng
– 12h00 am : Hoàn mãn.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

TM. Đệ tử và gia quyến
Kính mời
Đệ tử Thích Nhựt Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *