Thông báo: Khoá tu một ngày Phước Huệ mùng 7/3/Tân Sửu – Lạy ngũ bách danh

Tác giả: Ban điều hành

KÍNH MỜI THAM DỰ KHOÁ TU MỘT NGÀY “PHƯỚC HUỆ” MÙNG 07 / 03 / TÂN SỬU – QUÁN THẾ ÂM-NGŨ BÁCH DANH

Tại chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Ngày 18 tháng 04 năm 2021 (nhằm ngày 07/03/Tân Sửu), Phật lịch 2564.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử, thiện tín gần xa.

Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy:

Chư Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô minh, đã làm minh sanh khởi, vị ấy do vô minh được đoạn trừ, do minh sanh khởi, nên không chấp thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ giới cấm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ không chấp thủ nên không tháo động, nhờ không tháo động, nên tự thân chứng được Niết-bàn; vị ấy tuệ tri: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. (Kinh Tiểu sư tử hống)

Hàng tháng vào ngày mùng 7 âm lịch, chùa Phước Long trang nghiêm tổ chức khoá tu một ngày Phước Huệ, để cùng nhau tưới tẩm tâm Bồ đề, chuyển hoá khổ đau và sám hối nghiệp nhiều kiếp.

Bổn tự chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, và kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.

Địa điểm: Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Hoa viên tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định – ảnh Hiền Quý

CHƯƠNG TRÌNH:

Ngày 18 tháng 04 năm 2021 (nhằm ngày 07/03/Tân Sửu), Phật lịch 2564:

– 07h00 am : Phật tử vân tập

– 07h30 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật

– 08h00 am : Thời khoá 01:

+ Trì 7 biến chú Đại Bi và lạy 200 lạy danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

– 09h30 am : Thời khoá 02:

+ Trì 7 biến chú Đại Bi và lạy 150 lạy danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

– 10h45 am : Thọ trai (cúng quá đường)

– 12h00 am : Chỉ tịnh

– 01h45 pm : Báo thức

– 02h00 pm : Thời khoá 03:

+ Trì 7 biến chú Đại Bi và lạy 150 lạy danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

– 03h30 pm : Thuyết pháp

+ Đề tài: THỰC TẬP HẠNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

+ Giảng sư: Thầy Nhựt Lâm

– 04h30 pm : Dược thực (dùng cơm chiều)

– 05h30 pm : Hoàn mãn.

Bổn tự kính chúc quý vị vô lượng an lạc.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát.

TM. Bổn tự
Đại đức Thích Nhựt Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.