Ký sự Phật tích: Bên bảo tháp Xá lợi và tu viện Trùng Cát (phần 6)

Tác giả: Bồ đề Phật quốc

Hành hương Phật tích cúng dường thiên Tăng tại Ấn Độ, do thượng toạ Thích Huyền Châu, giám viện Bồ Đề Phật Quốc và sáng lập đại học Sakya Buddha làm trưởng đoàn, cùng với 128 vị Tăng Ni và Phật tử tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *