Lễ đại tường mãn tang hương linh Nhựt Độ-Trương Thị Sáu

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh Hiền Tuệ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Tây Sơn, Bình Định: Sáng ngày 01/5/2021 (nhằm ngày 20/3/Tân Sửu), tang gia hiếu quyến hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ thiết lễ hương hộ cung thỉnh thiền Tăng quan lâm chú nguyện tiếp độ kỳ siêu lễ Đại tường mãn tang, hiếu sự vuông tròn.

Nguyện hương linh cụ bà nương nhờ công đức siêu sinh Phật quốc, và siêu tiến phổ độ gia tiên nội ngoại.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ
Lễ mãn tang hương linh Trương Thị Sáu-Nhựt Độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.