Thư mời hộ niệm đạo tràng kỳ siêu chung thất trai tuần hương linh Như Vạn-Nguyễn Thị Hường

Tác giả: Thích Nhựt Lâm

THƯ MỜI DỰ LỄ KỲ SIÊU TUẦN CHUNG THẤT
Hương linh mẹ nhị vị Hoà thượng Thích Viên Tánh, Hoà thượng Thích Viên Hoa.
Tại nhà tư gia, thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, Tx. An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian: Ngày 16/3/Tân Sửu (nhằm ngày 27/4/2021), Phật lịch 2564.

Nam Mô Lạc bang giáo chủ Từ phụ A Di Đà Phật.

Hôm nay chúng con xin được phép đại lao cho giác linh Hòa thượng Bổn sư chúng con, thiết lễ trai tăng kỳ siêu bạt độ, kính dâng lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, thứ cúng hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng Ni để hồi huớng công đức cầu siêu:

Hương linh Phật tử: Nguyễn Thị Hường
Pháp danh: Như Vạn
Nguyên sinh: Kỷ Mão
Hưởng thọ: 83 tuổi
Vãng sanh: 16h00, ngày 27/Giêng/Tân Sửu (nhằm ngày 10/3/2021) – mẫu thân của nhị vị Hoà thượng Thích Viên Tánh, Thích Viên Hoa, nương nhờ oai thần Tam bảo sớm được siêu sanh Phật quốc.

Gia quyến kính mời quý đạo hữu, Phật tử gần xa hoan hỷ về tại tư gia hộ niệm và tụng kinh Địa tạng cầu siêu.

CHƯƠNG TRÌNH:

Ngày 26 tháng 04 năm 2021 (nhằm ngày 15/3/Tân Sửu):

– 14h00 pm : Phật tử Vân tập
– 15h00 pm : Đạo tràng tụng kinh Địa Tạng

Ngày 27 tháng 04 năm 2021 (nhằm ngày 16/3/Tân Sửu):

– 06h30 am : Phật tử vân tập
– 07h30 am : Cung nghinh chư tôn thiền đức
– 08h00 am : Lễ cung an chức sự đạo tràng
– 08h15 am : Khai kinh bạch Phật, hưng tác thượng phan, cúng ngọ 
– 09h45 am : Tiến thực kỳ siêu hương linh và phổ độ gia tiên
– 10h15 am : Cúng dường trai tăng
– 12h00 pm : Đàn tràng chỉ tịnh
– 13h30 pm : Đăng đàn chẩn tế bạt độ cô hồn
– 16h30 pm : Đàn tràng hoàn mãn.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

TM. Đệ tử và gia quyến
Kính mời
Thích Nhựt Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.