Lễ kỵ nhật Hòa thượng Ân sư đạo hiệu Thích Viên Hoa – Cố viện chủ chùa Phước Long, Bình Định (2023)

Tác giả: Tin: Chánh Đẳng, ảnh Hiền Nguyên, CPL

LỄ KỴ NHẬT LẦN THỨ 14 – HÒA THƯỢNG ÂN SƯ ĐẠO HIỆU THÍCH VIÊN HOA – CỐ VIỆN CHỦ CHÙA PHƯỚC LONG – TÂY SƠN, BÌNH ĐỊNH (2023)

Sáng ngày 28/8/2023 (nhằm ngày 13/7/Quý Mão) Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long (33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) kính thiết hương hoa phẩm thực cúng dường thường niên kỵ nhật Hoà thượng Ân sư.

Con xin nguyền tiếp nối
Sự nghiệp Phật và Tổ
Và cố công thực hiện
Những gì Phật và Tổ
Ðang trông đợi nơi con.

Phụng vị: Nam mô Lâm tế Chánh tông tứ thập nhị thế, Thập Tháp Tổ đình, Phước Long tự đường thượng huý thượng Như hạ Vinh, tự Viên Hoa, hiệu Hải Trí, Hoà thượng Ân sư giác linh🙏

👉 Một số hình ảnh buổi lễ:

Chùa Phước Long nhìn từ không trung
Tổ đường chùa Phước Long, Bình Định
Lễ cung an chức sự đạo tràng
Chư tôn thiền đức quang lâm đạo tràng
Chư tôn thiền đức quang lâm đạo tràng
Chư tôn thiền đức quang lâm đạo tràng
Đức Hòa thượng niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương
Chư tôn đức niêm hương
Chúng đệ tử
Tổ đường
Khóa lễ Vu lan
Phật tử chí thành
Chí thành tưởng niệm
Đức Quan Âm lộ thiên
Chư tôn đức quang lâm
Chư tôn đức quang lâm
Phật tử và thiện tín gần xa về chùa dự lễ kỵ Tổ
Hoan hỷ
Đạo tình
Đạo tình
Thọ trai
Buffet chay tự chọn dành cho chư Phật tử thập phương dự lễ kỵ Tổ
Lưu ảnh
Buffet chay tự chọn dành cho chư Phật tử thập phương dự lễ kỵ Tổ
Thăm viếng
Hồn nhiên
Hoan hỷ
Vô tư anh nhi hạnh
Phụng sự
Phụng sự
Phụng sự
Dâng phẩm vật cúng dường lễ kỵ Tổ
Phụng sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *