Lễ kỵ Tổ Quốc sư Phước Huệ – khai sơn chùa Phước Long, Bình Định (2023)

Tác giả: Tin Tấn Thành, ảnh Hiền Giác, Hiền Siêu, Tuấn Phạm

🍁CHÙA PHƯỚC LONG, BÌNH ĐỊNH: LỄ KỴ TỔ KHAI SƠN🍁

Phước Huệ triển khai nền nghĩa học
Nguyên Thiều tổ đạo rạng gia thinh.

Sáng ngày 12/2/2023 (nhằm ngày 22/Giêng/Quý Mão) – Phật lịch 2566; đệ tử bốn chúng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định kính thiết trai nghi cúng dường lần thứ 78 – Đức Quốc sư Chơn Luận-Phước Huệ, Tổ sư khai sơn chùa Phước Long.

Đạo tràng hoan hỷ cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni Quang lâm chứng minh, và quý Phật tử, thiện tín gần xa về chùa dự lễ kỵ Tổ.

NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP THẾ, SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH ĐƯỜNG THƯỢNG, KHAI SƠN PHƯỚC LONG TỰ, TĂNG CANG HÚY thượng CHƠN hạ LUẬN hiệu PHƯỚC HUỆ QUỐC SƯ TỔ ÔNG LIÊN TÒA.

Chùm ảnh lễ kỵ Tổ sư:

Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Tổ đường chùa Phước Long
HT. Thập Tháp và HT. Đại Viên
Cung nghinh quang lâm đạo tràng
Cung nghinh quang lâm đạo tràng
Lễ Tam bảo
Lễ Tam bảo
Quang lâm Tổ đường
Lễ Tam bảo
Lễ Phật
Đạo tràng
Chư tôn thiền đức Tăng Ni
Lễ Tổ
Niêm hương
Cúng Tổ
Cúng Tổ
Cúng Tổ
HT sám chủ
Cổng tam quan
HT Thập Tháp quang lâm
Trai đường
Hoan hỷ
Thụ lộc Tổ
Thụ lộc Tổ
Thụ lộc Tổ
Thụ lộc Tổ
Hoan hỷ
Thụ lộc Tổ
Nhà xe
Thụ lộc Tổ
Lễ Tổ
Lễ Tổ
Trà đạo
Trai soạn
Bánh xèo truyền thống
Trai soạn
Trai soạn
Hành đường
Phật tử dự lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *