Chiêm bái hành hương Xuân Quý Mão – Tết nguyên đán (2023) chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Đất Võ - ảnh: Hiền Nguyên, Hiền Đức, Hiền Triết

Bình Định: Sáng ngày mùng 4 Tết Xuân Quý Mão (nhằm ngày 25/01/2023) Bốn chúng chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định cùng nhau kết mây lành hành hương chiêm bái, lễ Phật, bái Tổ, Khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni và cúng dường gieo phước điền đầu Xuân Quý Mão – Tết nguyên đán (2023).

Người ở trên lầu hoa dưới sân
Vô ưu ngồi ngắm khói trầm xông
Hồn nhiên người với hoa vô biệt
Một đóa hoa vàng chợt nở tung.

(Hoa tại trung đình, nhân tại lâu
Phần hương độc tọa tự vong ưu
Chủ nhân dữ vật hồn vô cạnh
Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu.)
(Thiền sư Huyền Quang-bản dịch của Nguyễn Lang).

Người với hoa không là hai, chỉ có sự nở tung của cành hoa hay là thực tướng nghìn đời hiển hiện trong giây phút thực tại mầu nhiệm; từ đó giúp hành giả thôi đi việc đuổi hình bắt bóng thay vì trực nhận ảo giác của chính mình trên cành xuân.

Nguyện đem công đức lành này, cầu nguyện gia quyến thân tâm an tịnh, cát bảo an khương, sở nguyện tùy thuận tâm ý.

Phật học Trí Diệu, một ngày đầu Xuân Quý Mão (2023) – Phật lịch 2566.

Chùm ảnh chiêm bái hành hương Xuân Quý Mão – Tết nguyên đán:

Đoàn chủng bị khởi hành
Kiểm tra số lượng xe
Phát nước
Phương trượng Tổ đình Thập Tháp
Đảnh lễ Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Hậu chuyện với Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Đảnh lễ Tổ sư
Đảnh lễ Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Bốn chúng hoan hỷ
Đảnh lễ Hòa thượng trụ trì chùa Đại Viên, Tây Sơn
Đảnh lễ Hòa thượng viện chủ chùa Tân An, An Khê
Đảnh lễ Hòa thượng trụ trì chùa Quang Phước, Hoài Nhơn
Đảnh lễ Hòa thượng viện chủ chùa Qui Sơn, Gia Lai
Lễ Phật tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ Phật
Chùa Nhạn Sơn
Chùa Tường Quang
Thiền viện Thiên Hưng, Phù Cát
Đảnh lễ Hòa thượng trụ trì chùa Giác Nguyên, An Nhơn
Đảnh lễ Hòa thượng viện chủ Tổ đình Long Khánh, Quy Nhơn
Đảnh lễ Thượng tọa Trụ trì Tổ đình Long Khánh, Quy Nhơn
Đảnh lễ Hòa thượng viện chủ Tổ đình Long Khánh, Quy Nhơn
Đảnh lễ Thượng tọa trụ trì Tổ đình Long Khánh, Quy Nhơn
Hoan hỷ
Lễ Phật đầu năm
Thăm xuân
Lễ Phật

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *