Lễ kỵ Tổ sư khai sơn chùa Thanh Đức, Hoài Nhơn, Bình Định

Tác giả: Đất Võ, ảnh Hiền Đức

Bình Định – Sáng ngày 22/11/2020 (nhằm ngày 8/10/Canh Tý), Phật lịch 2564 – Đại đức Thích Nhựt Tiến cùng Bổn tự, Bổn đạo thiện tín Phật tử chùa Thanh Đức, phường Hoài Thanh Tây, Tx. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cùng nhau cung kính thiết lễ hương hoa kỵ nhật thường niên Tổ sư khai sơn chùa Thanh Đức, huý thượng Không hạ Ấn hiệu Mật Hạnh.

Nhớ lại năm nào cũng độ này,
Ân Sư quải gót trở về Tây.
Kể từ đó ba ngàn thế giới mờ vắng bóng,
Tám vạn trần lao hóa khói mây.
Phật quốc hóa sen quên trở lại,
Ta Bà ứng cúng nguyện về đây.
Hôm nay nhớ lại ngày quy khứ,
Đốt nén hương lòng hiến cúng ngài.

Và lễ cúng dường trai tăng cầu âm siêu dương thái, thế giới hoà bình, quốc gia thịnh vượng; nguyện đem công đức này hồi hướng đến chúng sanh đồng thành Phật quả.

Nam mô Lâm tế chánh tông, tứ thập nhất thế, Tân An viện chủ, khai sơn Thanh Đức tự huý thượng Không hạ Ấn hiệu Mật Hạnh Hoà thượng giác linh chứng minh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *