Lễ đại tường mãn tang chơn linh cố Sa di Hiền Niệm

Tác giả: Tin Phước Long và ảnh Hiền Tuệ

Bình Định – Ngày 11/11/2021 (nhằm ngày 07/10/Tân Sửu), Phật lịch 2565 tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, được sự chỉ dạy của thầy Bổn sư; huynh đệ cùng Phật tử và gia quyến đã thiết lễ hương hoa cúng dường Tam bảo và kỳ siêu lễ Đại tường Chơn linh cố Sa di Quang Nhiếp-Hiền Niệm. Đạo tràng cung đón chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chứng minh và sự hộ niệm của toàn thể đại chúng.

VĂN CẢM NIỆM NGÀY ĐẠI TƯỜNG CỐ SA DI QUANG NHIẾP – HIỀN NIỆM

(Mùng 7 / 10 / Tân Sửu – nhằm ngày 11 / 11 / 2021 – Phật lịch 2565)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Phước Long tự lịch đại Tổ sư chứng minh.

– Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni đồng chứng minh.

– Kính bạch thầy Bổn sư và toàn thể chư Huynh đệ đồng môn của Chơn linh cố Sa di Quang Nhiếp – Tự Hiền Niềm.

Hôm nay, ngày mùng 7 / 10 / Tân Sửu – nhằm ngày 11 / 11/ 2021 – Phật lịch 2565; con Pháp danh Quang Hải – Tự Hiền Tuệ được sự chỉ dạy của thầy Bổn sư, được phép đại diện chư huynh đệ và gia quyến dâng lên đôi lời cảm niệm với sư đệ Hiền Niềm.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa Chơn linh cố Sa di Quang Nhiếp – Hiền Niệm.

Thời gian thâm thoát trôi qua thật là nhanh, chỉ mới đó đây thôi hình bóng của người huynh, người sư đệ của chúng con ngỡ như còn tồn tại và cùng tu tập với chúng con dưới mái ấm Già làm Phước Long này, mà thật ra đã ra đi mãi mãi cũng đã được hai năm.

Chúng con là những người con Phật, dẫu được biết cuộc đời là vô thường, con người có đến thì có đi. Sanh, lão, bệnh và tử là quy luật không ai tránh khỏi, nhưng nghiệp phàm phu của chúng con làm sao tránh khỏi sự nhung khi mất đi một người phạm hạnh đồng tu. Sự ra đi của Cố Sa di Quang Nhiếp – Hiền Niệm có lẽ là một sự ra đi đột đột mà chư huynh đệ chúng con vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận, và cho đến giờ phút hiện tại lòng chúng con vẫn sao đó còn bùi ngùi thương nhớ.

Sư đệ Quang Nhiếp – Hiền Niệm ơi! Nhớ ngày nào, thuở đồng tu, anh em chúng mình đã có cho nhau biết bao là kỉ niệm, sư đệ tuy sở học không giỏi nhưng bù lại có sức khỏe và làm được nhiều công quả phụng sự Tam bảo với lòng đầy hoan hỷ và cầu tiến. Có những đêm đông lạnh lẽo, chia nhau nửa bát mì chay lòng ấm áp làm sao, có đôi khi tính khí thanh niên khó kiểm soát đã làm phiền lòng nhau, trong thời gian sư phụ Phật sự phương xa, huynh đệ thì tham phương cầu học học, Hiền Niệm đã đảm đang trông nôm Bổn tự, duy trì thời khóa tu tập sớm chuông, tối mõ đều đặng… Thế mà giờ đây, mọi thứ đã thành là quá khứ.

Sư đệ Quang Nhiếp – Hiền Niệm ơi! Có thể anh em chúng mình tuy không cùng chung huyết thống thế tục, nhưng có lẽ nhiều kiếp đã có với nhau gieo duyên với chủng Phật, nên kiếp này anh em chúng mình xa lìa tình thân của thế gian để đón nhận tình đạo, cùng tiến tới chỗ ly dục giải thoát, cùng chung tắm chung dòng chảy Tào khê với đạo, cùng là chủng tử của Như Lai, chỉ tiếc thay sao sư đệ lại đi sớm quá vậy. Giờ đây, lòng huynh đệ bùi ngùi nhớ thương vô cùng.

Đất Tây Sơn duyên lành hội tụ

Người ra đi kẻ ở lại lòng mãi vấn vương

Phước Long cổ tự vun đầy nỗi nhớ!

Người đi rồi có quay lại cõi không?

Về đây thắt chặt ân tình

Yêu thương gói trọn tâm linh tỏ tường

Dù đi khắp muôn phương

Cõi tâm thanh thản lên đường thong dong.

Nguyện cầu chơn linh cố Sa di pháp danh Quang Nhiếp tự Hiền Niệm được trượng thừa công đức tiêu diêu miền Phật quốc và hẹn nhau nơi liên đài hóa sanh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Đại diện chư huynh đệ

Hiền Tuệ.

Hình ảnh khóa lễ Đại tường.

Điện Phật chùa Phước Long, Bình Định
Tổ đường chùa Phước Long, Bình Định
Tác bạch cung an chức sự
Di ảnh Sa di Hiền Niệm
Tạch bạch duyên sự
Ban cung nghinh thỉnh lễ
Chư tôn đức quang lâm đạo tràng
Chư tôn đức quang lâm đạo tràng
Lễ tam bảo
Kính lễ tam bảo
Hòa thượng Thích Viên Liên chủ sám đạo tràng
Sư đệ Hiền Minh
Thỉnh chuông trống Bát nhã
Thỉnh chuông trống Bát nhã
Thượng tọa Thích Thanh Hiển chủ sám siêu độ chơn linh
Đạo tràng đồng cầu nguyện
Chư tăng hộ niệm
Sư huynh Hiền Tuệ đại diện chư huynh đệ đọc lời cảm niệm
Chư tăng hộ niệm
Dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng
Dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.