Tổ ĐẠT KHOAN – CHÁNH AN (1806 – 1868) – Trụ trì đời thứ 08 Tổ đình Thập Tháp Di Đà, Bình Định

Tác giả: Thích Viên Kiên biên soạn

LBBT: Hòa thượng ĐẠT KHOAN – CHÁNH AN (1806 – 1868) tiếp nối dòng thiền tại Tổ đình Thập Tháp từ sư huynh Đạt Lượng – Hưng Long. Trong giai đoạn ngài trụ trì Tổ đình, ngài chú trọng đến việc giáo dục cho Tăng chúng nội tự, đẩy mạnh giới luật và trí đức; xây dựng thiền môn quy củ ngày một vững chắc trong tinh thần tự giác – giác tha.

Bảo tháp Hòa thượng ĐẠT KHOAN – CHÁNH AN (1806 – 1868), ảnh TT

Hòa thượng Đạt Khoan – Chánh An sanh năm Bính Dần (1806), xuất gia tại chùa Thập Tháp, đầu sư với Hòa thượng Liễu Trí – Huệ Nhật và là sư đệ của Hòa thượng Đạt Lượng – Hưng Long, được Bổn sư cho pháp danh là Đạt Khoan hiệu Chánh An, Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 38.

Năm Canh Thân (1860), sư huynh Đạt Lượng – Hưng Long viên tịch, vì đệ tử còn nhỏ nên Hòa thượng Chánh An thay thế trú trì Tổ đình Thập Tháp, thừa đương sự nghiệp của chư Tổ để lại. Nhất là đối với Tăng chúng, Hòa thượng hết lòng dạy dỗ, hướng dẫn tu hành và trau dồi đạo hạnh và trí đức.

Đến năm Mậu Thìn (1868) nhằm vào giờ Tý, ngày 28 tháng 8, Hòa thượng Đạt Khoan – Chánh An viên tịch tại Tổ đình Thập Tháp. Đồ chúng xây tháp trong vườn chùa để thờ Hòa thượng. Long vị thờ tại Tổ đường ghi rằng:

“Từ Lâm Tế Chánh Tông tam thập bát thế, Thập Tháp Đường Thượng húy Đạt Khoan hiệu Chánh An giác linh liên tòa”.

(Chùa Thập Tháp và Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch, Tác giả: Thích Viên Kiên biên soạn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *