Lễ thế phát xuất gia Đồng tử Đặng Quốc Tiến tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long, ảnh Hiền Siêu, Hiền Lý

Chánh tín xuất gia,
Đồng chơn nhập đạo
Lục căn thông lợi,
Tam nghiệp thuần hòa.
Bất nhiễm thế duyên,
Thường tu phạm hạnh.

Sáng ngày 01/10/2021 (nhằm ngày 25/8/Tân Sửu), Phật lịch 2565, tại chùa Phước Long – Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, thầy Nhựt Lâm và Tăng chúng nội tự đã hoan hỷ thanh tịnh đảnh lễ Tam bảo và lịch đại Tổ sư cử hành nghi thức sái tịnh và thế phát xuất gia đồng tử:

Thế danh: Đặng Quốc Tiến
Sinh năm: 2011, tại Nha Trang
Pháp danh: Quang Ngộ
Pháp tự: Hiền Đạt
—————
LỜI CHÚC MỪNG CỦA QUÝ SƯ ANH ĐẾN TIỂU ĐỆ

Nhớ giữ chí tu bậc phạm hạnh
Chớ để tạp tâm, Thầy dẫn đường
Lời Thầy ý bạn bỏ ngoài tai
Buông theo dục vọng của tâm ai.
Chúc Chú Quang Ngộ- Hiền Đạt tiến tu trên con đường tu nhơn học Phật!
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát!
(Sư anh Hiền Đăng)

Rời xa quê hương tuổi còn nhỏ
Đến chốn thiền môn tập hành tu
Chí nguyện xuất trần xin giữ mãi
Báo đáp tứ ân cùng ba cõi.
Chúc chú Quang Ngộ – Hiền Đạt tu tập tinh tấn, học tập tiến bộ và nghe lời Thầy Cô và các Sư huynh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
(Sư anh Hiền Ấn)

Hình ảnh lễ thế phát xuất gia:

Chùa Phước Long – Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Lễ bạch Tam bảo và lịch đại Tổ sư
Cạo bỏ râu tóc, nguyện cho chúng sanh…
Lễ quán đảnh – phát nguyện quy y Tam bảo
Chụp ảnh lưu niệm
Chụp ảnh lưu niệm
Tình huynh đệ
Khu ô Sa di Hiền Đạt
Khu ô Sa di Hiền Đạt bên mái chùa
Khu ô Sa di Hiền Đạt bên mái chùa
Đọc kinh
Chia sẻ Phật pháp
Hủy hình thủ chí tiết, Cắt ái từ sở thân, Xuất gia hoằng Thánh đạo, Thệ độ nhất thiết nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.