Lễ trừ tịch – đón giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin & ảnh: Hiền Nguyên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thời khắc giao mùa đã điểm, theo như tục lệ truyền thống, cứ mỗi đến độ thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, bổn tự Chùa Phước Long tổ chức lễ Giao thừa và phát lộc đầu năm cho chư vị thiện tín Phật tử gần xa.

Buổi lễ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, 9 hồi chuông trống bát nhã vang lên, đánh dấu bước sang một năm mới.

Sau khi cử hành nghi thức lễ Giao thừa xong, thầy Trụ trì Thích Nhựt Lâm có lời chúc đầu năm đến quý Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa và phát lộc, nguyện cầu một năm mới bình an, tật bệnh tiêu trừ.

Đặc biệt hơn nữa, quý Phật tử cùng nhau viết lời ước nguyện của mình, dâng lên mười phương chư Phật để cầu nguyện cho bản thân và gia đình một năm mới đầy thiện duyên, Bồ đề tâm tăng trưởng, nhà nhà an vui dưới ánh từ quang của Đức Phật.

Buổi lễ thành tựu viên mãn trong niềm hân hoan vô biên của hội chúng đón Xuân.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật 🙏

Hình ảnh khoá lễ:

Cảnh chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Cảnh chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Cổng chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Khai chung bảng minh niên
Đảnh lễ lịch đại Tổ sư
Chư Tăng quang lâm đạo tràng
Thỉnh đại hồng chung
Khải thỉnh đại cổ
Đạo tràng trang nghiêm
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ trừ tịch – đón Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định
Phát lộc Tết
Lời ước nguyện
Dâng lời ước nguyện
Khai bút đầu năm
Ghi lời ước nguyện
Lời ước nguyện
Lời ước nguyện
Phát lộc Tết
Tụng kinh cầu an
Hoan hỷ
Phát lộc Tết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.