Thư chúc Tết Tân Sửu 2021

Tác giả: Ban điều hành

LÁ THƯ MÙA TẾT 2021 – XUÂN DI LẶC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, mang theo nguồn năng lượng mới để đạt được những ước nguyện tốt đẹp, khát vọng vươn cao vì lợi ích cho muôn loài. Người con Phật trên khắp mọi miền với sự thấm nhuần đức hạnh từ bi, trí tuệ kết thành mùa Xuân Di-lặc.

Xuân Di-lặc là mùa Xuân hoan hỉ, mùa Xuân hạnh phúc. Hạnh phúc là an vui. Mỗi người được sống trọn vẹn trong từng giây phút an tịnh đó thì được an vui, đó gọi là hạnh phúc theo nghĩa gần. Nhưng làm sao để được an vui? Theo tinh thần đức Phật dạy:

An là tâm không lo không buồn không sợ hãi. Nếu muốn được an, thì niệm vui buồn sợ hãi phải bỏ qua một bên, không lo buồn sợ hãi thì tự nhiên tâm an. Làm sao được vui? Sở dĩ chúng ta không vui là tại giận hờn bực tức. Khi vui thì không giận, khi giận thì không vui. Cho nên muốn được an vui chỉ có cách là không lo buồn, không giận hờn, tự nhiên tâm an vui. Đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, chúng ta cần học hạnh “thiểu dục – tri túc và buông xả”, để góp phần làm giảm nhiệt của sự hận thù, ích kỷ, tham lam, sự bất an trên toàn cầu. Đó là chúng ta hưởng được một mùa Xuân Di-lặc trọn vẹn.

Nhân dịp Tết cổ truyền – Xuân Tân Sửu 2021, Phật lịch 2565 chúng con kính đảnh lễ khánh tuế chư tôn túc Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ; kính chúc quý Phật tử, thiện hữu tri thức, độc giả gần xa cùng gia quyến năm mới tứ đại điều hòa, thân tâm thường lạc, cát tường như ý, tinh tấn tu học trên con đường giải thoát và giác ngộ.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

Trân trọng

Ban điều hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.