Nghi lễ Phật giáo: Những bài tán cúng Tổ sư thông dụng

Tác giả: Tấn Thành St

1- SƯ DUNG

Sư dung kim ích mạo,

Huệ mạng ký hằng xương.

Nhứt phái Tào Khê thủy,

Thiên thu đạo mạch trường. (trùng vĩ)

2- THANH TỊNH

Thanh tịnh bảo diêu trì,

Đản địch hôn mê.

Dương chi sái xứ nhuận tiêu khô,

Năng dự chúng sanh tiêu nhiệt não

Bất đọa nê lê.

Nam mô Thanh Tịnh Địa Bồ Tát.

3- THUYỀN THẤT

Thuyền thất đăng thâu diệm,

Kinh song nguyệt ảnh lung.

Nhứt triêu hề chích lý,

Thiên tải mích vô tung. (trùng vĩ)

4- KIM TÍCH

Kim tích thuyền trượng thất,

Ngọc ấm tuyệt thuyền đường,

Cuồng nhi tao khổ dược.

Lão phụ biệt tha tuyền. (trùng vĩ)

5- KHÔNG HOA

Không hoa phi nhãn thượng

Huyễn ế trụ mục tiền.

Bát nhã phong tảo tận,

Lưu cô nguyệt đương thiên. (trùng vĩ)

6- KIẾN VĂN

Kiến văn như huyển ế,

Tam giới nhược không ba,

Văn phục ế căn trừ

Trần tiêu giác viên tịnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *