Nhớ…

Tác giả: Thích Đồng Trí

Tuy rằng vạn pháp đều không

Nhưng còn bao việc cho lòng nghĩ suy

Không phải là quên hết đi

Ta nên ghi nhớ những gì thiết tha.

 

Nhớ ơn Đức Phật Thích Ca

Ngai vàng từ bỏ, xuất gia tu hành

Tìm ra được Ánh Đạo Vàng

Hào quang tỏ rạng ngập tràn mười phương.

Hướng về chư Tổ noi gương

Dấn thân vô ngã tìm đường độ sanh

Không vì lợi, không vì danh

Dù thân tan nát cũng đành, không than.

Nhớ ơn sinh dưỡng song thân

Mang thai, bú mớm,… nhọc nhằn xiết bao

Đội ơn chín chữ cù lao

Làm người chữ hiếu sống sao cho tròn.

Làm dân nặng nợ nước non

Tốt đời đẹp đạo cho tròn hai vai.

Nhớ nên sửa đổi điều sai

Nhớ đừng có nói hại ai lời nào.

Nhớ đừng cho ý xôn xao

Nhớ câu niệm Phật dẹp bao dục tình.

Uy nghi chánh niệm giữ mình

Sống theo Chánh Đạo, quả lành trổ nên.

Học Đạo tinh tiến ngày đêm

Chăm chăm mục đích vững bền, chẳng lay.

Nên nhớ tứ đại thân này

Vô thường giả dối, có ngày rã tan

Hoa nở rồi có khi tàn

Mai kia nhắm mắt, Ta mang được gì?

Kinh kệ thì nhớ khắc ghi

Tập trung tư tưởng việc gì chẳng xong

Nhớ đừng tham đắm đèo bồng

Khổ thân, mệt trí, không xong người cười.

Tại sao thần sắc kém tươi?

Đừng nghĩ tiêu cực khiến người ủ ê

Nay Ta đã tỏ đường về

Phận Ta – Ta giữ, khen chê mặc tình.

Nhớ hay quán chiếu lại mình

Quyết tâm chuyển hóa linh tinh vạy tà.

Đi đứng ăn ngủ điều hòa

Tự Ta phải biết thương Ta giữ gìn.

Luôn luôn giữ vững niềm tin

Luôn hướng phía trước tinh thần sáng trong

Làm sao Ý Đạo tỏ thông

Làm sao rõ lẽ Sắc – Không cuộc đời.

Làm sao Phật Tánh rạng ngời

Làm sao cuộc sống thảnh thơi, thanh nhàn

Làm sao Tâm lạc, Thân an

Làm sao rộng rãi, Tâm tràn vị tha.

 

Dù bao bão tố phong ba

Tinh thần thêm vững thiết tha Đạo mầu

Trầm luân sáu nẻo luân hồi

Nay Ta chí quyết ra ngoài tử sanh

Nhớ siêng bỏ ác làm lành

Thân tâm thanh tịnh, chứng thành Thánh nhân

Phật xa nhưng cũng rất gần

Nhớ luôn sống với Phật Tâm nơi mình.

20/03/2017

Thích Đồng Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *