Pháp hội Cửu Phẩm Liên Hoa – Báo Tiến Ân Sư lễ chung thất cố Hòa thượng Thích Viên Tánh, Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin Hoa Biển, ảnh Hiền Thành

Tp. Nha Trang –  Như chương trình đã cập nhật, sáng này 27 / 10 / 2018, Môn đồ pháp quyến và đạo hữu, Phật tử gần xa đã vân tập về chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang để cùng nhau tu tập hồi hướng công đức Báo tiến Ân sư đăng trình Tây khứ. Khóa tu 03 ngày dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni và sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Thích Nhựt Lâm, đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tứ chúng thắp nén tâm hương cúng dường ngày lễ Chung thất cố Hòa thượng Ân sư.

Bồ đề Phật quốc đăng tải chùm ảnh pháp hội tu tập đến quý độc giả thưởng lãm:

Thọ trì kinh Địa Tạng
Thị giả tống thực
Quá đường
Quá đường
Quá đường
Quá đường
Quá đường
Quá đường
Quá đường
Quá đường
Quá đường
Quá đường
Thầy Nhựt Lâm thuyết giảng
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Đàn tràng chẩn tế Thập loại cô hồn
Quan cảnh đàn tràng
Sư cô Tánh Hòa giảng pháp
Sư cô Tánh Hòa giảng pháp
Sư cô Tánh Hòa giảng pháp
Sư cô Tánh Hòa giảng pháp
Quan cảnh đạo tràng
Quan cảnh đạo tràng
Công tác chuẩn bị lễ chung thất
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Khóa lễ niệm Phật
Thầy Nguyên Thế và thầy Quảng Chân giảng pháp tại đạo tràng
Thầy Nguyên Thế và thầy Quảng Chân giảng pháp tại đạo tràng
Thính chúng
Thầy Nguyên Thế và thầy Quảng Chân giảng pháp tại đạo tràng
Hành đường
Đàn tràng
Thời khóa thiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *