Pháp hội Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Tin Đất Võ, ảnh Hiền Niệm, Hiền Đức

Quý sư chú và Phật tử công quả vừa trang hoàn xong đạo tràng để chuẩn bị cho ngày khai mạc pháp hội thì khí trời mát dịu hẳn lên vì một cơn mưa phùn đầu hạ.

Sáng ngày 02.5.2017 (nhằm 7/4/Đinh Dậu) mở đầu cho một ngày đầy hoan hỷ đạo tràng chùa Phước Long cung đón chư tôn đức chứng minh đạo tràng và hàng thiện tín Phật tử vân tập về bổn tự bắt đầu khai mạc 7 ngày pháp hội Phật Đản Phật lịch 2561 – Dương lịch 2017.

Chúng con được biết, pháp hội năm nay diễn ra rất nhiều chương trình, thầy Nhựt Lâm trụ trì chùa Phước Long đã cung thỉnh nhiều vị giảng sư về chia sẻ Phật pháp 12 thời pháp suốt 7 ngày, thời khóa cổ Phật khất thực một hình ảnh đặc trưng của Tăng đoàn, nghi thức tắm Phật, đạo tràng phát 1000 (một ngàn) phần quà cho bà con nghèo, neo đơn trong mùa Phật đản, v.v… Pháp hội sẽ tạo nên một sức mạnh nhu hòa, tinh tấn chuyển đổi nội tâm, mang đến chân thiện mỹ trong cuộc sống để tri ân đức Phật nhân mùa đản sinh lần thứ 2641.

Bồ đề Phật quốc đăng tải chùm ảnh đến quý độc giả thưởng lãm:

Cổng tam quan chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Quang cảnh chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Quang cảnh chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Quang cảnh chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Phật tử vân tập đăng ký pháp hội
Phật tử công quả
Đạo tràng pháp hội
Chư tôn đức khai mạc pháp hội
Đạo tràng pháp hội
Quang cảnh chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Thượng tọa Thích Viên Minh khai kinh bạch Phật
Đạo tràng pháp hội
Chư tôn đức khai mạc pháp hội
Thượng tọa Thích Viên Hải ban đạo từ
Cúng quá đường
Cúng quá đường
Đại chúng thọ trai
Niệm Phật kinh hành
Phật tử ban Trai soạn
Thính pháp
Thầy Thích Vạn Phương chia sẻ pháp thoại: Gieo duyên Tam bảo
Ban trai soạn
Thầy Thích Nhựt Hỷ chia sẻ pháp thoại: Trải rộng lòng từ
Thầy Thích Nhựt Hỷ chia sẻ pháp thoại: Trải rộng lòng từ
Thầy Thích Đồng Hội chia sẻ pháp thoại: Phật đản là sứ mệnh thiêng liêng
Sư cô Tánh Hòa chia sẻ đề tài: Tham dự vào cửu phẩm
Sư cô Tánh Hòa chia sẻ đề tài: Tham dự vào cửu phẩm
Sư cô Tánh Hòa chia sẻ đề tài: Tham dự vào cửu phẩm
Sư cô Tánh Hòa chia sẻ đề tài: Chấp ngã là khổ đau
Đại chúng tọa thiền
Đại chúng tọa thiền
Đại chúng tọa thiền
Thầy Thích Nhuận Huệ chia sẻ đề tài: Ý nghĩa tu học qua 7 đóa sen
Thầy Thích Nhuận Huệ chia sẻ đề tài: Ý nghĩa tu học qua 7 đóa sen
Đại chúng tọa thiền
Đại chúng tọa thiền
Đại chúng tọa thiền
Đại chúng thọ trì kinh Kim Cang
Thầy Thích Nhuận Quý chia sẻ pháp thoại: Mục đích tu học
Thầy Thích Nhuận Quý chia sẻ pháp thoại: Mục đích tu học
Thầy Thích Nhuận Quý chia sẻ pháp thoại: Mục đích tu học
Ban hành đường
Ban trai soạn
Chư tăng thọ trai
Thầy Thích Nhựt Lâm chia sẻ pháp thoại: Ý nghĩa cúng dường
Thầy Thích Nhựt Lâm chia sẻ pháp thoại: Ý nghĩa cúng dường
Thầy Thích Nhựt Lâm chia sẻ pháp thoại: Ý nghĩa cúng dường
Tăng chúng chùa Phước Long chia sẻ Phật pháp
Tăng chúng chùa Phước Long chia sẻ Phật pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.