Phật Đản năm 2018 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định: Chùm ảnh Pháp hội tu tập

Tác giả: Tin: Hiền Ấn, ảnh: Hiền Thành

Sự tu học của chúng ta là để nhìn thấy cái “Tâm Nguyên Thuỷ”. Cũng vậy sự ra đời của chư Phật là để biểu trưng cho sự giác ngộ giải thoát.

Như chương trình đã cập nhật, sáng ngày 21 / 05 / 2018 (nhằm mùng 7 / 4 / Mậu Tuất), Bổn tự chùa Phước Long đã long trọng khai mạc “Pháp hội Phật đản Phật lịch 2562” dưới sự chứng minh của nhị vị Thượng toạ Thích Viên Hải (trú trì chùa Bảo Hoa, An Nhơn), Thích Viên Minh (trú trì chùa Tường Quang, Phù Cát), và chư tôn đức Tăng Ni, cùng với sự tham dự tu tập của đông đảo hành giả Phật tử gần xa.

Ba hồi chuông trống bát nhã vang lên hòa với lời tán thán chư Phật cũng là lúc pháp hội Kính mừng Phật Đản Phật lịch 2562 được khai mạc. Sau đó quý Phật tử được Thượng toạ Thích Viên Hải trao cho những lời tâm ân, những lời đạo từ làm cho ai nấy nghe thấy đều thấm nhuần mưa pháp. Pháp hội diễn ra với nhiều chương trình tu học: thọ trì kinh Pháp Hoa, lạy bổn môn kinh Pháp Hoa, niệm Phật kinh hành, toạ thiền, nghe pháp… nhằm gột rửa thân tâm, dứt trừ tam độc, gieo hạt giống thiện để nuôi tâm Bồ Đề. Đặc biệt, đêm này 12/4 âm lịch là lễ cổ Phật khất thực và cử hành nghi thức lễ Phật đản và tắm Phật tại lễ đài vườn Lâm Tỳ Ni.

Ban biên tập đăng tải chùm ảnh của Pháp hội Phật Đản năm 2018 tại chùa Phước Long, Bình Định (BBT sẽ cập nhật liên tục) gửi đến quý độc giả thưởng lãm:

Cổng tam quang chùa Phước Long, Bình Định
Chương trình pháp hội
Đăng ký khóa tu
Hướng dẫn trước khóa tu
Lễ tổ
Ban cung nghinh thỉnh chư tôn đức quang lâm đạo tràng
Ban cung nghinh thỉnh chư tôn đức quang lâm đạo tràng
Quang cảnh đạo tràng
Quang cảnh đạo tràng
Quang cảnh đạo tràng
Quang cảnh đạo tràng
Quang cảnh đạo tràng
Thỉnh chuông
Chuyển trống
Quang cảnh đạo tràng
Ban cung nghỉnh thỉnh TT. Thích Viên Hải quang lâm giảng đường
Thính chúng
Cảnh chùa
Thọ trai
Thọ trai
Cúng đại bàng
Thọ trai
Thọ trai
Niệm Phật kinh hành
Lễ đài Phật đản chùa Phước Long, Bình Định
Ban cung nghinh
Thầy Thích Nhuận Huệ giảng đề tài: Thông điệp hòa bình của đức Phật
Thầy Thích Nhuận Huệ giảng đề tài: Thông điệp hòa bình của đức Phật
Quang cảnh chùa
Thầy Nhựt Lâm chia sẻ đề tài: Kinh Pháp Hoa
Thầy Thích Đồng Thành thuyết giảng đề tài: Đạo Phật hướng ngoại hay hướng nội
Thầy Thích Đồng Thành thuyết giảng đề tài: Đạo Phật hướng ngoại hay hướng nội
Thầy Thích Nhuận Quý giảng đề tài: Thất thánh tài
Thầy Thích Nhuận Quý giảng đề tài: Thất thánh tài
Niệm Phật kinh hành
Niệm Phật kinh hành
Ban cung nghinh thỉnh quý Giảng sư đăng lâm đạo tràng
Chia sẻ pháp thoại
Thính chúng nghe pháp thoại
Ban cung nghinh thỉnh quý Giảng sư đăng lâm đạo tràng
Sư cô Tánh Hòa giảng đề tài: Ý nghĩa Phật đản
Thính chúng
Thính chúng
Lễ truyền Tam quy Ngũ giới
Lễ quán đảnh
Truyền giới
Sái tịnh đàn tràng
Thành kính
Đạo tràng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *