Thảnh thơi giữa dòng đời – HT. Thích Thái Hòa

Tác giả: Hòa thượng Thích Thái Hòa

Thở vào, tôi xin giải trừ tất cả những sự oán đối giữa tất cả mọi người và mọi loài với tất cả chúng tôi. Thở ra, tôi xin tất cả mọi người và mọi loài giải trừ tất cả những sự oán đối với tất cả chúng tôi.

Thở vào, xin tất cả mọi người và mọi loài cùng chúng tôi đi về với tâm đại bi của chư Phật và Bồ Tát. Thở ra, xin tất cả mọi người và mọi loài cùng chúng tôi đi về với tâm đại bi của chư Phật và Bồ Tát.

MỤC LỤC

Tiếp Xúc Với Bạch Mã Qua Con Mắt Thiền Quán….5

Tiếp Xúc Với Biển Trong Con Mắt Thiền Quán. 26

Tiếp Xúc Với Cha Mẹ Qua Ý Nghĩa Vu Lan …… 37

Ý Thức Đối Với Sự Sống………………………………. 76

Tiếp Xúc Với Động Phong Nha Và Tiên Sơn Qua

Con Mắt Thiền Quán…………………………………….. 92

Từ Bi Và Lòng Biết Ơn Vô Hạn Dệt Thành Chất

Liệu Hạnh Phúc Trong Đời Sống Chúng Ta ….. 105

Người Huynh Trưởng Đối Với Đạo Pháp Và

Dân Tộc…………………………………………………….. 122

Đọc sách PDF tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *