Thư mời và chương trình lễ khánh vía ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT năm 2022 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Ban truyền thông CPL

Thư mời và chương trình lễ khánh vía ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬị

Ngày 16 và 17 / 11 / Nhâm Dần (nhằm ngày 01 và 10/12/2022) – Phật lịch 2566

Tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

—————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử, thiện tín gần xa.

Hàng năm vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, chùa Phước Long trang nghiêm tổ chức khoá lễ khánh vía đức Phật A Di Đà, để cùng nhau nuôi lớn tâm Bồ đề, chuyển hoá khổ đau và xây dựng tịnh độ hiện tiền tại nhân gian.

Kinh niệm Phật ba la mật, đức Thế Tôn chỉ dạy:

“Đời Mạt pháp các chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề cang cường, ngỗ nghịch, tâm tạp, nghiệp nặng, mê đắm ngũ dục, không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết cung kính Sư-trưởng, không thực lòng quy y Tam bảo, thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm, làm đủ mọi chuyện tệ ác, phỉ báng Thánh nhân v.v… Cho nên con suy gẫm như thế này, phải có một môn tu thật giản đơn, thật tiện lợi nhất, dễ dàng nhất để tất cả những chúng sanh kia khỏi đọa vào các đường ác, chấm dứt luân chuyển sanh tử khắp ba cõi, được thọ dụng pháp lạc, sớm bước lên địa vị Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.”

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh,

Bổn tự kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự pháp hội.

Đức Phật A Di Đà

CHƯƠNG TRÌNH:

* Ngày 09 tháng 12 năm 2022, (nhằm ngày 16/11/Nhâm Dần):

– 07h00 : Phật tử vân tập

– 08h00 : Khai kinh bạch Phật – Thời khoá 01: Thọ trì kinh Quán Vô Lượng Thọ và niệm Phật kinh hành

– 09h30 : Thời khoá 02: Thọ trì kinh Quán Vô Lượng Thọ và niệm Phật kinh hành

– 10h45 : Thọ trai (cúng quá đường)

– 12h00 : Chỉ tịnh

– 13h45 : Báo thức

– 14h00 : Thời khoá 03: Thọ trì kinh Quán Vô Lượng Thọ và niệm Phật kinh hành

– 15h00 : Vấn đáp và sinh hoạt thiền tập

+ Đề tài: ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG

+ Giảng sư: Đại đức Thích Nhựt Lâm

– 16h45 : Dược thực

– 19h00 : Thọ trì kinh A DI ĐÀ

– 21h30 : Hô canh & tọa thiền

– 22h00 : Chỉ tịnh.

* Ngày 10 tháng 12 năm 2022, (nhằm ngày 17/11/Nhâm Dần):

– 04h10 : Thức chúng

– 04h20 : Công phu khuya

– 05h30 : Chấp tác

– 06h00 : Điểm tâm

– 08h00 : Thời khoá 01:

+ Thọ trì kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật kinh hành

– 09h30 : Thời khoá 02:

+ Thọ trì kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật kinh hành

– 10h45 : Thọ trai (cúng quá đường)

– 12h00 : Chỉ tịnh

– 13h45 : Báo thức

– 14h00 : Thời khoá 03:

+ Thọ trì kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật kinh hành

– 15h00 : Pháp thoại:

+ Đề tài: CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

+ Giảng sư: Đại đức Thích Nhựt Lâm

– 16h45 : Dược thực

– 19h00 : Thọ trì kinh A DI ĐÀ và lễ 48 đại nguyện

– 20h30 : Hoàn mãn.

Nam Mô Tây phương cực lạc giáo chủ Từ phụ A Di Đà Phật.

Bổn tự kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Bổn tự kính mời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *