Thơ về tình yêu

Tác giả: Sưu tầm

Tình yêu như thể con dao

Léng pha léng phéng động vào đứt tay

Tình yêu như thể leo cây

Trèo lên hái quả có ngày ngã đau

Tình yêu như thể hố sâu

Chẳng may ngã xuống biết cầu kêu ai

Tình yêu như thể dây gai

Tự mình trói buộc không ngày thoát ra

Tình yêu như thể bông hoa

Mau tàn mau úa thật là xót thương

Tình yêu như thể hơi sương

Rất nhanh tan biến vô thường đến mau

Tình yêu như thể đi câu

Làm ta thao thức đêm thâu mệt người

Ai mà muốn khổ xin mời

Yêu đi rồi biết một trời niềm đau

Tình yêu như thể mớ rau

Sáng còn tươi mới, chiều màu đã phai

Tình yêu như thể sương mai

Giọt vương trên lá giọt lai nắng vàng

Tình yêu như thể lá bàng

Tới mùa rụng kín hai hàng quanh sân

Tình yêu ai nghĩ cũng cần

Nhưng tình nhân loại xa gần mới hay

Yêu rồi cũng sẽ chia tay

Bởi vô thường có tha ai bao giờ

Biết vậy ai ơi chớ khờ

Đi vào vòng ái khó chờ ngày ra

Ai ơi hãy sống vị tha

Nương tình nhân loại bước ra khổ sầu

Tâm này loạn động lo âu

Biết bao toan tính ngập sâu đường đời

Thương nhau xin có mấy lời

Mong ai cũng rõ tình đời mau phai

Quay về quỳ trước Phật đài

Thành tâm sám hối đêm dài vô minh

Mong ai cũng thấy chính mình

Tinh cầu giác ngộ thanh bình sáng tươi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *