Thời khóa công phu khuya tại Chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin Hiển Triết, ảnh Hiền Nguyên

Bậc Bồ Tát có 3 trường hợp rơi nước mắt:
1. Thấy người tu công đức mà rơi lệ vì lòng kính mến.
2. Thấy chúng sinh đau khổ do không có công đức mà rơi lệ vì lòng xót thương.
3. Khi tự tu đại bố thí thường vui mà rơi lệ.
(Kinh Luận Đại Trượng Phu).

🍀Thời khóa công phu khuya và chuẩn bị 1000 (một ngàn) phần quà HẠT CƠM PHẬT biếu bà con khó khăn, già, neo đơn trong dịp Tết Giáp Thìn (2024).

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.🙏

Thầy cùng đại chúng công phu khuya
Lăng nghiêm thần chú
Tụng kinh
Chú tiểu
Đại chúng Chùa Phước Long
Phật tử phụ từ thiện
Các bé Phật tử làm lộc Tết
Phật tử đang chuẩn bị quà để công tác từ thiện
Chuẩn bị quà Hạt cơm Phật mùa Tết 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *