Thư mời: Dự lễ kỳ siêu và cầu quốc thái dân an tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tây Thiên

LỄ KỲ SIÊU và CẦU QUỐC THÁI DÂN AN tại CHÙA TÂY THIÊN.
Địa chỉ: 104/5 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà.
Từ ngày 16 – 17 / 4 / 2022 (nhằm ngày 16 – 17 / 3 / Nhâm Dần) – Phật lịch 2566.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Tinh thần đạo Phật luôn hướng đến một thế giới an lạc, một xã hội văn minh và mỗi gia đình luôn an nhiên tự tại, phước đức tròn đầy trong ánh từ quang của đức Phật.

Để làm điều đó mỗi Phật tử chúng ta luôn quy kính Tam bảo. Giữ 5 giới và phát nguyện tu 10 điều thiện để công đức tích tụ từng ngày.

Vào ngày 16-17/3/ Nhâm Dần (tức là ngày 16-17/4/2022), Chùa Tây Thiên Tp. Nha Trang có tổ chức lễ kỳ siêu chư hương linh vì đại dịch COVID-19 và lễ cúng dường Trai tăng cầu quốc thái dân an.

Bổn tự kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự và hộ niệm để đàn tràng được vẹn toàn công đức.

Chương trình:

** Ngày 16/3/Nhâm Dần (16/4/2022):
– 08h00 : Khai kinh và tụng kinh Thủy Sám (quyển 1 và 2)
– 10h00 : Cúng ngọ Phật
– 11h00 : Thọ trai
– 14h30 : Tụng kinh Thuỷ sám (quyển 3)
– 16h00 : Kỳ siêu tiến thực hương linh
– 17h00 : Chẩn tế Cô hồn và biếu quà “Chia sẻ bát cơm”
– 18h30 : Thỉnh đại Hồng chung
– 19h00 : Khoá lễ cầu an

** Ngày 17/3/Nhâm Dần (17/4/2022):
– 08h00 : Cung nghinh chư Tăng Ni quang lâm
– 09h00 : Cúng ngọ, tuyên sớ
– 10h00 : Cúng dường Trai tăng (150 vị)
– 12h00 : Hoàn mãn.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bổn tự kính mời

Phật bảo
Cổng tam quang chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Lễ Phật
Tam bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.