Thư Mời Tham Dự PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ 2023 tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

Tác giả: Bồ đề Phật quốc

Thư Mời

Tham dự pháp hội Vô Lượng Thọ 2023

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, 

Kính thưa chư vị Phật tử, quý cận sự tri thức gần xa.

Cực Lạc phương Tây là hoá thành bất thoái giúp chúng sanh chưa an trú niết bàn sẽ thành tựu hạnh phúc trong cảnh tối thắng.

Vì thế, thường lệ vào mỗi cuối năm Dương lịch, Bồ Đề Phật Quốc tổ chức khoá tu học gieo duyên Tịnh độ, lấy tên đức Phật Vô Lương Thọ làm danh xưng pháp hội.

Năm nay, Pháp hội được tổ chức 4 ngày, bắt đầu lúc:

  – 9:30 AM, ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

  – Tại địa chỉ: 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92703, USA

Trong chương trình Pháp hội năm nay, kính mời đại chúng phát tâm Lễ sám Lương Hoàng, và lắng nghe giáo nghĩa nguyên thuỷ nhất được rút ra từ các bài cuối trong Kinh Nghĩa Túc.

Tuệ căn được trưởng dưỡng nơi giáo pháp thanh tịnh và tạng tâm được huân tu từ hồng danh bất nhiễm, nhân lành sẽ giúp hành giả tu Tịnh độ vãng sanh Tây phương.

Ban tổ chức xin chắp tay cung đón quý hành giả quang lâm pháp hội.

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị xem tại www.bodephatquoc.org

Hoặc gọi số phone (714) 328-6087

Santa Ana, ngày 02 tháng 12 năm 2023

Thay mặt Ban tổ chức

Trân trọng kính mời

Giám viện Thích Huyền Châu 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *