Tình yêu thương

Tác giả: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nếu bạn yêu ai đó nhưng hiếm khi sẵn sàng cho người đó, đó không phải là tình yêu đích thực, Thầy Thích Nhất Hạnh viết trong cuốn sách Bụt Ngàn Đời, Chúa Ngàn Đời.

Trong tình yêu đích thực, bạn đạt được tự do, Thầy viết trong cuốn Tình Yêu Đích Thực: Một thực hành để đánh thức trái tim.

Nếu tình yêu của chúng ta chỉ là một ý chí chiếm hữu, thì đó không phải là tình yêu, Thầy viết trong cuốn An Lạc Từng Bước Chân.

Khi bạn yêu một ai đó, bạn phải dành cho người đó những gì tốt nhất bạn có. Điều tốt nhất chúng ta có thể cung cấp cho người khác là sự hiện diện thực sự của chúng ta, Thầy viết trong cuốn Không Bùn, Không Hoa Sen: Nghệ thuật biến đổi đau khổ.

Trong tình yêu đích thực, không có niềm kiêu hãnh, Thầy viết trong Giận: Trí tuệ để làm mát ngọn lửa.

Tình yêu không có ý nghĩa nếu không có sự thấu hiểu, Thầy viết trong cuốn Nghệ Thuật Sống Chánh Niệm.

Yêu mà không biết cách yêu sẽ làm tổn thương người mình yêu, Thầy viết trong cuốn Cách Để Yêu.

Trong cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng, Thiền sư Nhất Hạnh đã viết: Được yêu có nghĩa là được công nhận tồn tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *