Video: Đại Học Sakya Buddha – Lễ ra mắt sách

Tác giả: Bồ đề Phật quốc

Bồ Đề Phật Quốc – Đại học Sakya Buddha, Lễ ra mắt sách – TT. Thích Huyền Châu, học giả Nguyễn Minh Tiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *