Video: Đại học Sakya Buddha khai giảng khóa dự bị Master triết học Phật giáo

Tác giả: Bồ đề Phật quốc

Lễ khai giảng Khóa dự bị thạc sĩ (Master) Triết học Phật giáo – Trường Đại học Sakya Buddha – Hoa Kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *