Video: Lễ kỵ tổ Trí Diệu huý thượng Không hạ Vân – đệ nhất trú trì Phước Long tự

Tác giả: Ban truyền thông CPL

Từng bước chân an lạc, thanh tịnh khắp muôn phương

Lễ huý kỵ thường niên Tổ Trí Diệu huý thượng Không hạ Vân, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *