Lễ kỵ Tổ Trí Diệu – đệ nhất trụ trì chùa Phước Long, Bình Định (2024)

Tác giả: Ban truyền thông CPL

Tây Sơn – Ngày 16 tháng 4 năm Giáp Thìn, nhằm ngày 23/5/2024, Bốn chúng chùa Phước Long (Tây Sơn, Bình Định) trang nghiêm tổ chức lễ huý kỵ lần thứ 43 Tổ Trí Diệu, huý thượng Không hạ Vân, đệ nhất trú trì chùa Phước Long, Bình Định. 

Dòng sông Kôn uốn quanh bờ cát trắng

Lòng đại bi ôm ấp khắp muôn phương 

Tổ Trí Diệu không những là một danh Tăng của Tổ đình Thập Tháp, mà còn là bậc chân Tăng của xứ Tây Sơn cằn cỗi. Ngài có công rất lớn trong công cuộc gìn giữ Phật giáo huyện nhà. Với khí phách hiên ngang và tài hùng biện siêu việt, Ngài đã làm cho ma quân phải khiếp sợ. Nhưng cũng có lúc Ngài như một Tế Điên hoà thượng, để giữ lại giềng mối Phật pháp. Ngài tự tại giữa tục luỵ trần thế, ma quân bao quanh Ngài, ép Ngài làm theo mệnh lệnh của chúng, nhưng vì lòng bi mẫn Ngài vẫn nguyện cầu cho chúng nó sớm được giác ngộ. 

Trong những cuốn bút ký Ngài để lại, chùa Phước Long còn được gọi là Tổ đình Phước Long, vì nơi đây do Quốc sư Phước Huệ đặt nền tảng đầu tiên và cũng là nơi Ngài chọn viên tịch. Xuôi theo dòng lịch sử, chùa Phước Long đã tròn 100 năm làm sứ giả của Như Lai. 

Hôm nay, chúng con vô cùng diễm phúc khi được một lần nữa nhắc lại những công hạnh tuyệt vời của Ngài. Chúng con nguyện thực hành theo và phát huy hơn thế nữa.

Mùa Phật đản như dấu chấm thời gian, để những hành giả vội đặt xuống hết tất cả ngoại duyên, quay lại tự tâm trau giồi giới định tuệ.

Pháp an cư mười phương Phật ứng dụng

Đệ tử Ngài chuyên cần hạnh Như Lai. 

Kính chúc nhị bộ đại Tăng mùa an cư viên mãn. Kính nguyện đệ tử Phật thực hành pháp chân chánh, gieo duyên chân chánh và nhìn nhận chân chánh.  

Đại lão HT Thích Trí Diệu
Giảng đường chùa Phước Long
Cung thình HT Thích VIên Định, trú trì Tổ đình Thập Tháp
Cung thỉnh HT Thích Như Trí viện chủ chùa Quy Sơn (An Khê), HT Thích Như Quang viện chủ chùa Đại Viên (Tây Sơn)
Sự hiện thân của Thầy chính là ánh sáng của diệu pháp
Niềm hỷ lạc vô biên
Đạo tràng chùa Thanh Đức (Hoài Nhơn) đảnh lễ Hoà thượng trú trì Tổ đình Thập Tháp
Đạo tràng chùa Thanh Đức đảnh lễ Tổ và Thượng toạ trú trì
Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm đại hùng bảo điện
Hoà thượng trú trì Tổ đình Thập Tháp
Hoà thượng Thích Viên Đạt trú trì chùa Giác Nguyên (An Nhơn)
Cung thỉnh thiền Tăng
Niêm hương bạch Phật, nguyện cầu tứ chúng đồng tu, đồng thành chánh giác
Nhất tâm cầu nguyện
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì
Nhớ ơn Tổ sư một đời xiểng dương đạo pháp
Đảnh lễ Tổ Sư
Trang nghiêm
Ánh sáng của Như Lai
Cung thỉnh Hoà thượng thọ trai
Rải tâm từ
Lắng đọng tâm tư
Ban trai soạn
Lộc Tổ, người người hoan hỷ
Gieo duyên từ bi
Quan khách
Thọ trai – Thính pháp
Phụng sự viên
Quý thầy cô giáo trường trung học cơ sở Võ Xán
Quý thầy cô giáo trường trung học cơ sở Võ Xán
Niềm hỷ lạc trong chánh pháp
Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *