Kính mời tham dự: Tuần lễ pháp hội Vu lan (2023) – kỵ giỗ Hòa thượng Ân sư và siêu độ chư hương linh tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long

Chương trình tuần lễ pháp hội: Vu lan Báo hiếu (2023), Phật lịch 2567 – Húy kỵ Hòa thượng Ân sư – Siêu độ chư hương linh tại Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni;

Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa.

Trong kinh Tăng Chi Bộ đức Phật dạy: “Nầy các Tỳ kheo! Những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên, được chấp nhận như ngang bằng với bậc Đạo sư, đáng được kính trong và cúng dường”.

👉 Bốn chúng chùa Phước Long tổ chức Tuần lễ Pháp hội “Vu lan Báo hiếu – Phật lịch 2567” tu tập kết mây lành trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ và báo tiến Hòa thượng Ân sư đạo hiệu Thích Viên Hoa; đồng nguyện cầu hai đấng sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nương nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng Ni trong ngày Tự tứ được siêu sinh lạc quốc.

👉 DÂNG SỚ Vu lan – mùa Báo hiếu: Quý Phật tử và thiện nam tín nữ có tâm nguyện cầu siêu cho ông bà Tổ tiên quá vãng hãy về chùa ghi tên dâng sớ vào mỗi buổi tối từ mùng 07 đến 11 tháng 07 năm Quý Mão (nhằm ngày 22 đến 26 / 8 / 2023).

👉 BIẾU QUÀ: Nhân mùa Vu lan, Bổn tự sẽ biếu 1000 (một ngàn) phần quà cho nhân dân khó khăn, neo đơn. Quý Phật tử, nhà hảo tâm gần xa hoan hỷ phát tâm đồng hành cùng Bổn tự để thiện sự được thành tựu. Nguyện đem công đức hồi hướng đến pháp giới chúng sinh không còn đói khổ trên vạn nẻo đường.

👉 Tuần lễ pháp hội với những chương trình như sau:

  – Phật tử vân tập và tu học suốt 7 ngày,

  – Dâng sớ Cầu siêu Vu lan – mùa Báo hiếu (từ ngày 22 đến 26 / 8 / 2023 (tức ngày 7 – 11/7 âm lịch)

  – Thọ trì Mục liên Sám pháp, Vu Lan,

  – Trì chú Đại bi và Quy y Tam bảo

  – Lễ quy y vong linh vào chiều ngày 11/7 âm lịch,

  – Lễ cúng ngọ

  – Lễ kỵ Tổ sư và Cầu siêu chư Hương linh

  – Biếu 1000 (một ngàn) phần quà mùa Vu lan hiếu hạnh

  – Lễ chẩn tế thập loại Cô hồn.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Bổn tự kính mời tất cả vị gần, xa hoan hỷ về chùa Phước Long tham dự khóa tu, nguyện đem công đức này kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tăng, Ni sau một mùa An cư Kiết hạ.

Chúng con kính khánh tuế chư tôn đức thiền đức thêm một tuổi hạ, pháp thể khinh an; Bổn tự kính chúc quý Phật tử và thiện hữu tri thức cùng toàn thể gia quyến tràng đầy hiếu hạnh.

Nam Mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát.

Bình Định, ngày 10/8/2023, Phật lịch 2567.

TM. Ban tổ chức

Trân trọng kính mời

Đại đức Thích Tấn Thành.

Tuần lễ Vu Lan – Báo hiếu tại Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình tuần lễ

PHÁP HỘI VU LAN – BÁO HIẾU, Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023

Thời gian: Từ ngày 22 đến 28 / 8 / 2023, (nhằm ngày 07 đến 13 / 07 / Quý Mão)

Địa điểm: Chùa Phước Long, số 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 0906179677 – https://bodephatquoc.com/

———o0o——–

👉Ngày 22 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 7 / 7 / Quý Mão):

– 07h00: Phật tử vân tập

– 08h00: Hướng dẫn nghi thức khóa tu

– 08h30: Lễ khai mạc, niêm hương bạch Phật, lạy Mục liên Sám pháp

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h45: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Lạy Mục liên Sám pháp

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

👉Ngày 23 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 8 / 7 / Quý Mão):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h45: Thực tập thiền tọa – Lạy Mục liên Sám pháp

– 09h00: Tụng kinh Địa Tạng (quyển 1)

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h45: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

  + Đề tài: Tâm hiếu hạnh là tâm Phật

  + Giảng sư: Đại đức Thích Nhựt Lâm

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và Dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

👉Ngày 24 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 9 / 7 / Quý Mão):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h45: Thực tập thiền tọa – Lạy Mục liên Sám pháp

– 09h00: Tụng kinh Báo Hiếu và niệm Phật kinh hành

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h45: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Địa Tạng (quyển 2 và 3)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

👉Ngày 25 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 10 / 7 / Quý Mão):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h45: Thực tập thiền tọa – Lạy Mục liên Sám pháp

– 09h00: Tụng kinh Báo Hiếu và niệm Phật kinh hành

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h45: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Vu Lan – niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

  + Đề tài: TRI ÂN – BÀI HỌC MUÔN ĐỜI

  + Giảng sư: Thượng tọa Thích Đồng Hội (Chùa Hưng Quang, An Nhơn)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

👉Ngày 26 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 11 / 7 / Quý Mão):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h45: Tụng Mục Liên Sám pháp

– 09h00: Kinh Địa Tạng 

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 01h30: Báo thức và giải khát

– 13h45: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Diễu hành xe hoa “HIẾU ĐẠO – HIẾU DƯỠNG”

– 16h45: Dược thực

– 18h00: Lễ quy y Vong linh

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

👉Ngày 27 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 12 / 7 / Quý Mão):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h45: Trì chú Đại Bi cầu tiêu trừ bịnh tật

– 09h00: Lễ truyền Tam quy Ngũ giới và phóng sinh

– 10h00: Cúng ngọ và Kỳ siêu hương linh tại chùa

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Biếu 1000 phần quà “Hạt cơm Phật” cho nhân dân khó khăn, neo đơn.

– 16h00: Chẩn thí thập loại cô hồn

– 16h45: Dược thực

– 18h45: Lễ cúng dường Tứ sự mùa Tự tứ

– 19h00: Lễ tri ân cha mẹ, mừng Vu lan, văn nghệ

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

👉Ngày 28 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 13 / 7 / Quý Mão):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm đạo tràng

– 08h30: Lễ cung an chức sự đạo tràng

– 08h45: Cử hành nghi thức:

  + Cúng ngọ,

  + Cung tiến giác linh Hòa thượng Ân sư đạo hiệu Thích Viên Hoa,          

  + Cầu siêu Cửu huyền thất Tổ mùa Vu lan thắng hội.

– 10h30: Thọ trai

– 12h00: Hoàn mãn.

———————

HIỆU LỆNH KHÓA TU

(Theo tiếng bảo chúng và mộc bảng)

– Tụng Kinh, kinh hành niệm Phật: 9 tiếng

– Thuyết pháp: 7 tiếng

– Thọ trai, Dược thực: 6 tiếng

– Chỉ tịnh: 1 hồi

– Báo thức: 1 hồi 3 tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *